cash insights crowe spark

Beperk uw cash betalingen en schenkingen tot EUR 3.000!

Bart Apers
15-3-2018
cash insights crowe spark

Het reeds bestaande verbod van cashbetalingen in het handelsverkeer boven de EUR 3.000 werd onlangs uitgebreid zodat nog enkel betalingen tussen consumenten (particulieren) buiten schot blijven. Ook schenkingen vallen voortaan onder het verbod. Verder werd de mogelijkheid om 10% van de prijs cash te betalen geschrapt.

Opgelet 

  • Bij de verkoop van onroerend goed moet de prijs steeds per cheque of overschrijving betaald worden, zelfs indien deze gebeurt door een particulier! 
  • De maximum toegelaten cash betaling is van toepassing op de volledige schuld zodat het kunstmatig opsplitsen van transacties of het in schijven betalen van de prijs geen soelaas biedt!

Het niet naleven van het verbod wordt gesanctioneerd met een geldboete van maximaal 10%.

Tenslotte werden twee vermoedens in de wet ingeschreven: 

  • Elke betaling wordt vermoed contant te zijn betaald wanneer het niet mogelijk is aan te tonen dat de betaling op een andere manier is gebeurd. 
  • De betaling wordt geacht in België te zijn gebeurd als één der partijen Belg is of in België verblijft of er zijn activiteit uitoefent (weerlegbaar vermoeden).

Opletten is dus de boodschap!

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark