Brexit: is uw onderneming klaar?

Brexit: is uw onderneming klaar?

Peter Empsten
19-6-2019
Brexit: is uw onderneming klaar?

De laatste twee jaar heeft de (mogelijke) uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor heel wat beroering gezorgd. Een veelheid aan praktische en juridische aandachtspunten en problemen werden geïdentificeerd voor burgers en ondernemingen.

Het uitstel van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tot 31 oktober 2019 is dan ook voor velen een periode waarin de nodige voorbereidingen kunnen worden getroffen om nadelige effecten van de ‘Brexit’ te neutraliseren. Daarnaast is het ons inziens ook een moment om te kijken of de Brexit ook opportuniteiten met zich meebrengt.

Wat de uitkomst zal zijn van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is op dit moment nog even koffiedik kijken. In principe is alles nog mogelijk, van geen Brexit over een onderhandelde Brexit tot een Brexit zonder uittredingsakkoord. Onder het motto “hope for the best, prepare for the worst”, bezorgen wij u hieronder een basislijst van aandachts- en actiepunten op het vlak van douane en btw.

 1. Een EORI-nummer aanvragen

  Een EORI-nummer heb je nodig om te handelen met landen buiten de EU (zogenaamde derde landen). Dit nummer is gebaseerd op het ondernemingsnummer, maar moet aangevraagd worden bij de FOD, administratie Douane en Accijnzen. Voor ongeveer 20.000 ondernemingen heeft de administratie Douane en Accijnzen reeds pro-actief een EORI-nummer verleend. Als u internationaal actief handelt en nog niet over een EORI-nummer beschikt, raden wij aan om dit zeker te doen.

 2. Bouw uw douane- en btw-kennis op

  Het Verenigd Koninkrijk is vandaag een belangrijke handelspartner en zal dit waarschijnlijk ook in de toekomst blijven. Ondernemingen doen er daarom goed aan om zowel interne als externe kennis op het vlak van douanewetgeving en -formaliteiten op te bouwen. Ook is het aan te raden dat u hetzelfde doet op het vlak van btw. Neem contact op met specialisten ter zake, zoals btw-adviesverleners, douanevertegenwoordigers of logistieke dienstverleners, om uw handelsstromen onder de loep te nemen.

 3. Evalueer uw handelsstromen

  Het voornaamste gevolg van de Brexit inzake leveringen van goederen zal de herinvoering van de fiscale grenzen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn. Dat zal het einde impliceren van de regels van het intracommunautaire stelsel die momenteel van toepassing zijn op het verkeer van goederen van de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk.

  Het is dan ook zaak te identificeren waar uw onderneming geconfronteerd zal worden met bijkomende btw- en/of douane aandachtspunten en formaliteiten. Op het vlak van de btw kan uw onderneming geconfronteerd worden met nieuwe btw-registratieverplichtingen (al dan niet met verplichte fiscale vertegenwoordiging), andere btw-behandelingen en -rapporteringen van aankopen en verkopen. In dit verband is het ook aangeraden om na te kijken of uw ERP-pakket klaar is om met deze wijzigingen om te gaan. Op het vlak van douane anderzijds kan uw onderneming aanlopen tegen nieuwe heffingen en formaliteiten.

  Opdat u een volledige overzicht kan bekomen van de btw- en douane-impact van de Brexit, raden wij u aan om niet alleen naar de fysieke stromen van goederen te kijken maar ook aandacht te besteden aan de juridische verhoudingen tussen uw onderneming en handelspartners in het Verenigd Koninkrijk. Immers, wie, waar en wanneer eigenaar is of wordt van de goederen tijdens een handelstransactie is van groot belang voor de btw- en douanegevolgen van toepassing op deze handelstransacties.

 4. Vereenvoudig waar mogelijk

  Gelukkig bestaan er op het vlak van btw en douane ook vereenvoudigingsmaatregelen. Douane- en btw-vergunningen en vereenvoudigingen maken het handelsproces vlotter en laten toe om goederen tijdelijk op te slaan of geven de mogelijkheid om onder schorsing van douanerechten, accijnzen en/of btw te werken. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om voorfinancieringen van heffingen en belastingen te vermijden. Bestaande vergunningen zullen indien nodig moeten uitgebreid worden. Nieuwe vergunningen moeten tijdig aangevraagd worden.

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark