Bijdrage elektronische facturatie

Bijdrage elektronische facturatie

Algemene implementatie vanaf 1 januari 2026 in België

19-1-2024
Bijdrage elektronische facturatie
Algemene implementatie vanaf 1 januari 2026 in België

Na het uitstel van de invoering van elektronische facturatie op Europees niveau in het kader van het ViDA hervormingen, implementeert België vanaf 1 januari 2026 een algemene verplichte elektronische facturatie voor B2B-transacties. De stap naar digitale facturatie is van belang om de btw-kloof, het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk ontvangt, te verkleinen en in te zetten op doorgedreven administratieve vereenvoudiging.

 

Wat zijn de voordelen van elektronische facturatie?

  • E-facturatie is goedkoper en sneller.
  • Snellere facturatie resulteert in snellere betaling en een verbeterde cashflow voor uw onderneming.
  • In- en uitgaande facturen worden onmiddellijk na ontvangst of verzending opgenomen in de boekhouding. Hierdoor wordt uw boekhouding in real-time accuraat en het instrument bij uitstek om uw onderneming te leiden.

 

Wat houdt deze wijziging in?

  • België heeft gekozen om de Peppol-Bis standaard in te voeren als norm. Een elektronisch pdf-formaat volstaat niet langer;
  • Elektronische facturatie wordt verplicht voor nagenoeg alle belastingplichtigen die gevestigd zijn in België;
  • De nieuwe regels gelden voor lokale B2B-handelingen in België. De regeling geldt niet B2C transacties. Voor B2G bestaan reeds regels omtrent elektronische facturatie.

 

Noodzakelijke acties voor ondernemingen?

Hoewel de Minister van Financiën zelf spreekt van een ruime overgangsperiode waarin ondernemingen zich klaar kunnen maken voor verplichte B2B elektronische facturatie, is het raadzaam zo spoedig mogelijk de nodige stappen te zetten om de nieuwe regels in de bedrijfsprocedures en systemen te implementeren. Concreet moeten ondernemingen zich ervan verzekeren dat hun ERP-pakket of facturatie-tool elektronische facturen in de Peppol-standaard kan verzenden, ontvangen en verwerken. Tot slot moet het elektronisch archief de leesbaarheid, de integriteit en authenticiteit van de elektronische factuur verzekeren doorheen de verplichte bewaringstermijn van 10 jaar.

 

Vanzelfsprekend staat Crowe klaar om u te helpen om deze nieuwe regels toe te passen in uw onderneming.