Belgische zomer 2021, terug naar de werkplek, vakantie

Het Belgische zomerplan

Ruth Boelens
10-6-2021
Belgische zomer 2021, terug naar de werkplek, vakantie

Zoals u misschien al eerder hebt vernomen, zijn er vanaf woensdag 9 juni 2021 een aantal versoepelingen van kracht. Deze versoepelingen maken deel uit van de eerste stap in van ‘het Zomerplan’. We hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

 

Terugkeermomenten naar de werkvloer 

Sinds het vorige overlegcomité is het toegestaan om als werkgever ‘terugkeermomenten’ te organiseren. Concreet zijn dit momenten waarop werknemers die de afgelopen maanden aan verplicht telewerk deden, terug naar kantoor mogen komen. Merk wel op dat het telewerk voorlopig nog tot 1 juli 2021 verplicht is.

Deze terugkeermomenten hebben wel een aantal verplichte voorwaarden:

  • Deze momenten zijn toegelaten voor maximaal 20% van de werknemers tegelijk en dit één dag per week. 
  • In bedrijven met minder dan 10 werknemers mogen maximaal 5 werknemers tegelijk aanwezig zijn. Het testen van werknemers wordt wel sterk aanbevolen.

 

Werknemers die terugkeren van vakantie uit het buitenland

Onderstaande regels gelden pas vanaf 1 juli 2021. Tot die datum blijven de huidige maatregelen nog van gelden. 

Werknemers kunnen vrij reizen binnen de Europese Unie als ze over een digitaal coronacertificaat beschikken. Dit certificaat is een bewijs dat iemand tegen corona gevaccineerd is, negatief getest is of recentelijk van corona is hersteld. Het Passenger Location Form (PLF) is wel nog altijd verplicht, maar het onderscheid tussen privé- en zakenreizen vervalt wel. Daarom is het niet langer verplicht voor zakenreizen om de Business Travel Brad tool in te vullen, daarentegen moet het PLF wel worden ingevuld.

De quarantaineregels m.b.t. reizen worden ook aangepast:

  • Wanneer uw werknemers terugkeren uit een groene of een oranje zone, zijn ze niet verplicht om in quarantaine te gaan of om zich te testen.
  • Wanneer uw werknemers terugkeren uit een rode zone, moeten zij niet in quarantaine na terugkeer, mits zij beschikken over een digitaal corona-certificaat of een recente PCR-test.

 

Buitenlandse werknemers

Als u als werkgever beroep doet op buitenlandse werknemers gelden dezelfde regels. Er gelden wel andere regels als uw werknemers afkomstig zijn van landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

  • Buitenlandse werknemers die van buiten de Europese Unie komen moeten volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Als de test negatief is, hoeft deze werknemer niet in quarantaine.
  • Voor buitenlandse werknemers die afkomstig zijn uit of verbleven hebben in een zone met een heel hoog risico ("Variants of concern") geldt een inreisverbod. Uitzonderingen zijn er voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van een essentiële reden.

Als er hier omtrent nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Wij van Crowe staan tot uw beschikking!