autofiscaliteit

Autofiscaliteit vergroent vanaf 01 juli 2023

autofiscaliteit

Onze overheid heeft een plan uitgerold welke de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens progressief zal beperken.  Zij zijn zeer duidelijk: enkel de kosten voor auto’s die geen CO2 uitstoten zullen nog fiscaal aftrekbaar zijn.

Vanaf wanneer geldt deze 0% aftrekbaarheid?
Deze fiscale vergroening van onze mobiliteit zal in verschillende fases gebeuren, waarvan de volgende fase vóór 1 juli 2023 ten einde loopt.

We zetten het graag voor u nogmaals op een rijtje.

 

1. Wagens aangeschaft vóór 1 juli 2023

De huidige fiscale aftrekregeling, op basis van CO2 uitstoot (CO2 gramformule), blijft behouden en dit zolang er geen eigendomsoverdracht is.  Hoe hoger je CO2 uitstoot, hoe lager de aftrekbaarheid van uw autokosten.

CO2 gramformule: 120% - (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2)

De maximale aftrekbaarheid is 100%, minimaal 50%, tenzij de CO2 200g/km dan geen 50% maar 40% minimale aftrekbaarheid.

Hybride wagens hebben een lagere CO2 uitstoot en dus een fiscaal voordeel. Er is een uitzondering op de plug-in hybride wagens die zijn aangeschaft(*) vanaf 1 januari 2023.  Voor plug-in hybride wagens is de brandstofkost voor slechts maximaal 50% aftrekbaar.  De wetgever tracht op deze wijze het gebruik van de elektrische motor te stimuleren.

 

2. Overgangstermijn in de periode van aanschaf tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Het is nog steeds mogelijk om een benzine- of dieselwagen, al dan niet hybride, aan te schaffen én fiscale aftrekbaarheid te hebben.  Echter zal de maximale aftrekbaarheid geleidelijk aan dalen.

01/07/2023 – 31/12/2024           huidige fiscale aftrekregeling, nl volgens CO2 gramformule
01/01/2025 – 31/12/2025           CO2 gramformule, met maximale aftrekbaarheid van 75%
01/01/2026 – 31/12/2026           CO2 gramformule, met maximale aftrekbaarheid van 50%
01/01/2027 – 31/12/2027           CO2 gramformule, met maximale aftrekbaarheid van 25%
01/01/2028 – levensduur            0%

Bijvoorbeeld:
Aankoop wagen (financiering met eigen middelen, besteldatum 02/07/2023):

CO2 uitstoot van 129g, benzine.
Aftrekbaarheid in 2023, 2024:    58,70% (idem als voorgaande jaren)
Aftrekbaarheid in 2025:               58,70%
Aftrekbaarheid in 2026:               50,00%
Aftrekbaarheid in 2027:               25,00%
Aftrekbaarheid vanaf 2028:         00,00%

 

3. Aanschaf van wagens op fossiele brandstof vanaf 1 januari 206

Bedrijfswagens die aangeschaft worden na 31 december 2025 en (deels) op fossiele brandstof rijden, komen niet meer in aanmerking voor enige fiscale aftrekbaarheid.

 

4. Aanschaf van koolstofemissievrije wagens na 1 januari 2027

Beroepskosten van voertuigen zonder CO2 uitstoot die werden aangekocht, geleased of gehuurd vóór 01.01.2027 zullen 100% fiscaal aftrekbaar blijven.

De doelstelling is het aanmoedigen van een vergroening, en niet het goedkoper maken van het fiscaal regime van de bedrijfswagen. Om deze reden zal het tarief van de aftrekbaarheid van de koolstofemissievrije wagens geleidelijk aan dalen in functie van het jaar van verwerving van het voertuig zonder uitstoot.

Voor 01/01/2027 aangeschaft:   100% aftrekbaarheid

01/01/2027 – 31/12/2027:          95,00%
01/01/2028 – 31/12/2028:          90,00%
01/01/2029 – 31/12/2029:          82,50%
01/01/2030 – 31/12/2030:          75,00%
Vanaf 01/01/2031:                      67,50%

 

Het verkregen aftrekpercentage blijft behouden voor de ganse gebruiksduur van de wagen binnen de onderneming.
(*) Voor het bepalen van de fiscale aftrekbaarheid is de datum van aanschaf belangrijk.

 

Wat is nu deze datum van aanschaf?

Indien de wagen wordt gekocht met eigen middelen of via financiering van de bank, dan is de datum van de bestelbon relevant.  In geval van een leasingcontract of een  huurovereenkomst geldt de datum waarop beide partijen het contract hebben ondertekend.

De leveringsdatum is, zowel bij de aankoop als bij een leasing- of huurovereenkomst, niet van belang.

Het is van belang om bij de aanvang, tijdens het bestelproces van de wagen, een weloverwogen keuze te maken!  Als u aanvankelijk van plan bent om het voertuig met eigen middelen te kopen en later besluit om toch een lening bij de bank aan te vragen, kan dit resulteren in een ander fiscaal aftrekpercentage als de bank uw aanvraag niet goekeurt.

De omvorming in een leaseovereenkomst zorgt ervoor dat niet de datum van de oorspronkelijke bestelbon geldt, maar wel de datum van ondertekening van het leasingcontract. Elke eigendomsoverdracht leidt tot een nieuwe startdatum voor het beoordelen van de fiscale aftrekbaarheid, tenzij de eigendomsoverdracht het gevolg  is van een aankoopoptie.

Heeft u nog vragen, aarzel niet contact op te nemen met uw dossierbeheerder of via [email protected].