jobstudenten

Alles wat je moet weten over jobstudenten

Nihad El Kachari
5-5-2023
jobstudenten

Jobstudenten zijn een belangrijk onderdeel van de Belgische arbeidsmarkt. Elk jaar werken duizenden studenten in diverse sectoren, zoals retail en horeca. Nu de zomer er weer aankomt, zal ook het aantal studenten die werken weer toenemen. Voordat je jobstudenten tewerkstelt, is het essentieel om op de hoogte te zijn van de relevante regelgeving en om de juiste voorbereidingen te treffen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten mee wanneer je overweegt om jobstudenten in te zetten:

1. Leeftijds- en studievereisten: Jobstudenten in België moeten minstens 15 jaar oud zijn. Ze moeten ingeschreven zijn als student aan een erkende onderwijsinstelling, zoals een middelbare school, hogeschool of universiteit. Het is belangrijk om de studiebewijzen van de jobstudenten te controleren en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan deze vereisten.

2. Arbeidsvoorwaarden en -uren: Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke arbeidsvoorwaarden en -uren die van toepassing zijn op jobstudenten. In België mag een jobstudent in een kalenderjaar tot600 uur werken aan een solidariteitsbijdrage (RSZ) op het brutoloon van 2,71% voor de student en 5,43% voor de werkgever. Daarnaast wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het loon van een jobstudent. Wanneer een jobstudent meer dan 600 uur werkt, gelden in principe de gewone regels die op elke andere werknemer in uw onderneming van toepassing zijn. Zo zal u een hogere werkgeversbijdrage betalen op het brutoloon, is de RSZ-bijdrage van 13,07% van toepassing en zijn de regels met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing van toepassing.

3. Arbeid op zondag en feestdagen: Werknemers jonger dan 18 jaar mogen in principe niet op zondagen of feestdagen worden tewerkgesteld of ook niet werken tussen 20:00 en 06:00. Hierop bestaan wel sectorale vastgelegde uitzonderingen zoals bijvoorbeeld in de horeca. Zo mag een jongere onder de 18 jaar in de horeca om de twee weken op zondag en op feestdagen werken als zij hiervoor een extra rustdag krijgen. In het geval van nachtarbeid door een jongere onder de 18 jaar, moet er een aaneengesloten rustperiode van 12 uur zijn tussen het einde van de werkdag en de hervatting van de arbeid de volgende dag.

4. Arbeidscontract: Voor jobstudenten is het verplicht om een schriftelijk arbeidscontract op te stellen. Dit ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Dit contract moet welbepaalde informatie bevatten, zoals de duur van het contract, het loon, de erkuren en de functieomschrijving. Het is belangrijk om te weten dat de eerste 3 arbeidsdagen van het contract altijd als proeftijd worden beschouwd, zelfs als er geen specifiek proefbeding in het contract is opgenomen. Gedurende deze periode hebben zowel de werkgever als de jobstudent de mogelijkheid om het contract te beëindigen zonder opzegtermijn of vergoeding.

5. DIMONA-aangifte: Net zoals bij andere werknemers is het wettelijk verplicht om een DIMONA-aangifte te doen voor de start van de tewerkstelling. Bij een laattijdige aangifte voor een student, kan de student gedurende de rest van het kwartaal of tot het einde van de arbeidsovereenkomst niet meer als jobstudent werken en wordt hij/zij automatisch als een gewone werknemer behandeld door de RSZ.

 

Er zijn enkele situaties waarin een student niet in aanmerking komt om te werken als jobstudent:

  • Werkervaring van meer dan 12 maanden: Indien een student al langer dan 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever heeft gewerkt, kan hij niet langer als jobstudent bij dezelfde werkgever aan de slag. Hij kan wel nog werken als jobstudent bij een andere werkgever.
  • Verplichte aanwezigheid op school: Een jobstudent mag geen werkuren hebben op momenten waarop hij verplicht aanwezig moet zijn op school. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de student voldoende tijd heeft voor zijn studie.
  • Schoolverlaters na de zomervakantie: Na 30 september kunnen schoolverlaters niet langer werken als jobstudent. Dit geeft hen de gelegenheid om zich te richten op het vinden van een voltijdse baan of verdere studies.
  • Ontvangen van werkloosheidsuitkeringen: Indien een student werkloosheidsuitkeringen ontvangt, mag hij niet werken als jobstudent. Dit komt doordat de student wordt beschouwd als actief op zoek naar een voltijdse baan.
  • Onbezoldigde stages als onderdeel van een studieprogramma: Als een student een onbezoldigde stage volgt als verplicht onderdeel van zijn studieprogramma, kan hij geen studentencontract krijgen voor deze stage. In dat geval gelden er andere regels en richtlijnen voor de stage.
  • Beperkt leerplan of avondschool: Indien een student alleen avondschool volgt of onderwijs met een beperkt leerplan, kunnen er beperkingen of verboden gelden om te werken als jobstudent. Deze regels kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en onderwijsinstelling.

 

Vragen?

Zit je toch nog met vragen over aanwerving van jobstudenten of wens je bijkomend advies? Aarzel niet en contacteer ons via [email protected].