controleacties insights crowe spark

Aangekondigde controleacties van de fiscus 2018

Bart Apers
3-5-2018
controleacties insights crowe spark

De Administratie publiceerde recentelijk de door haar geplande controleacties op haar website. Deze moeten de belastingsplichtigen er toe aanzetten hun fiscale verplichtingen correct na te komen.

Wie zijn/haar aangifte niet indient ondanks de verstuurde herinnering, wordt sowieso geviseerd. 

Voor het overige zullen volgende praktijken het voorwerp uitmaken van gerichte controles:

Voor ondernemingen:

  • Het niet inhouden van bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen betaald aan werknemers die vanuit het buitenland naar België werden gedetacheerd voor meer dan 183 dagen per jaar
  • Het realiseren van een abnormale omzet in vergelijking met gelijkaardige ondernemingen of een abnormale evolutie van de omzet in functie van door de administratie gekende parameters
  • Het niet respecteren van de 80% grens inzake aanvullende pensioenen
  • Het aanleggen van een vrijgestelde voorziening voor risico’s en kosten
  • Het niet correct aangeven van fiscaal compenseerbare vorige verliezen

Voor particulieren:

  • Aftrek werkelijke beroepskosten door bedrijfsleiders
  • Niet correcte aangifte van verhuurd onroerend goed dat door de huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt
  • Aftrek van naar het buitenland betaalde onderhoudsgelden

Uiteraard blijven ook de gewone controleacties doorlopen.

Wees dus waakzaam als u zich in één van bovenvermelde situaties bevindt!

Bart Apers
Bart  Apers
Managing Partner
Crowe Spark