Fiscale consolidatie

Een nieuwigheid voor België: fiscale consolidatie

13-12-2019
Fiscale consolidatie

Voor het eerst in de belastinggeschiedenis heeft België de fiscale consolidatie geïntroduceerd en wel vanaf het aanslagjaar 2020, d.w.z. voor boekjaren vanaf 1 januari 2019 of later. De commissie voor boekhoudkundige normen heeft intussen ook een advies uitgebracht over hoe één en ander moet geboekt worden.

Tijd dus om dit even onder de aandacht te brengen.

Hoe werkt het? 

Het Belgische systeem vereist geen geconsolideerde rekeningen.  Er wordt gewerkt met 'groepsbijdragen' hetgeen betekent dat Belgische winstgevende bedrijven (vennootschappen of vaste inrichtingen van EER-vennootschappen) (een deel van hun) belastbare winst zullen kunnen overdragen (d.w.z. een' groepsbijdrage leveren ') aan een Belgisch verlieslatend verbonden bedrijf (vennootschap of vaste inrichting van een EER-vennootschap).  De verlieslatende vennootschap kan de ontvangen groepsbijdrage compenseren met haar fiscale verliezen van het lopende jaar en de winstgevende vennootschap krijgt een belastingaftrek voor de ‘groepsbijdrage’.

Voorwaarden

Om tot fiscale consolidatie te kunnen overgaan, moeten volgende voorwaarden worden vervuld:

-  De bedrijven moeten verbonden zijn dit wil zeggen dat het moet gaan om: 

- moeder- en dochterondernemingen met een rechtstreekse participatie van ten minste 90%

- zusterondernemingen met dezelfde moedervennootschap (in België of de EER) waarbij de moedervennootschap een rechtstreekse participatie van minstens 90% in de zusters heeft.

- Deze verbondenheid moet gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar bestaan.

- De betrokken vennootschappen moeten per belastbare periode een overeenkomst sluiten waarin de "groepsbijdragemodaliteiten" worden beschreven.    

- De (winstgevende) entiteit zal de (verliesgevende) entiteit financieel moeten compenseren voor het belastingvoordeel dat voortvloeit uit de fiscaal aftrekbare ‘groepsbijdrage’.  Deze vergoeding is niet aftrekbaar voor de betalende vennootschap en vrijgesteld voor de ontvangende vennootschap.

Conclusie

Belgische groepen van vennootschappen met een verlieslatende entiteit controleren dus best zo snel mogelijk of ze voldoen aan de vereisten voor fiscale consolidatie!