Phạm vi công việc, lợi ích và hạn hế của việc sử dụng dịch vụ tính lương thuê ngoài

11/05/2021

Phạm vi công việc dịch vụ tính lương thuê ngoài:
Xem mô tả chi tiết tại đây

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ tính lương thuê ngoài:

  • Cắt giảm chi phí: Theo tính toán của chuyên gia quản trị nhân sự, trong doanh nghiệp, một nhân viên bên cạnh mức chi phí hoạt động cá nhân còn có thể tốn thêm các chi phí quản trị bằng khoảng từ 2.5 – 3 lần chi phí lương tháng của họ. Việc thuê ngoài dịch vụ tính lương có chi phí tương đương với chi phí của một nhân viên phụ trách tiền lương. Nhưng ngược lại, doanh nghiệp không phải tốn tiền đào tạo, các khoản phúc lợi, tăng lương hàng năm, thuê chỗ ngồi, máy tính cho nhân viên, đầu tư phần mềm tính lương.
  • Bảo mật thông tin: Doanh nghiệp có thể bảo mật thông tin lương một cách tuyệt đối với các nhân viên nội bộ.
  • Chính xác, đúng hạn: Thực hiện các chính sách, tính toán và chi lương thưởng, phúc lợi một cách chính xác và nhanh chóng giúp doanh nghiệp hoạch định được ngân sách hiệu quả.
  • Tiết kiệm thời gian, hạn chế rủi ro về chi phí: Thực hiện chính xác và toàn diện các thủ tục liên quan đến thuế và bảo hiểm bắt buộc cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa về thời gian và giảm nguy cơ thất thoát chi phí.
  • Tăng năng suất hoạt động: Giúp người điều hành doanh nghiệp tập trung toàn lực vào mục tiêu phát triển kinh doanh.

Hạn chế của việc sử dụng dịch vụ tính lương thuê ngoài:

Bên cạnh những lợi ích kể trên thì dịch vụ tính lương thuê ngoài cũng có mặt hạn chế nhất định. Đó chính là việc phải lựa chọn được công ty uy tín cung cấp dịch vụ. 

Những công ty này phải thật sự am hiểu các quy định của Pháp luật về lương thưởng cũng như các thủ tục hành chính. Ngoài ra, họ còn phải có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan chính quyền như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Sở lao động… để quá trình tính lương diễn ra thuận lợi.

Không những thế, những công ty chuyên về nhân sự này phải được trang bị đầy đủ về hệ thống bảo mật thông tin, hệ thống phần mềm, hệ thống server…. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm về kết quả tính lương cũng như độ bảo mật dữ liệu.