Covid19

Covid-19: Razmatranje hotelske industrije o privremenom zatvaranju 

3/31/2020
Covid19

Kako se virus COVID-19 širi po svetu ogromnom brzinom, hotelska industrija je prinuđena da reaguje na načine koji do sada nisu bili viđeni. Prvobitno su menjane rezervacije, da bi kasnije bile u potpunosti otkazane. Potpuni pad tražnje, zajedno sa preporukama vlada o zdravstvenim i bezbednosnim restrikcijama, rezultirao je time da se hoteli zatvore na privremeni vremenski period. Ukoliko finansijska analiza koju ste sproveli ukaže na to da je za vas efikasnije da privremeno zatvorite hotel u narednom, potrebno je da sprovedete odgovarajuće korake kako biste to efikasno uradili kao i da tokom narednih nedelja i meseci uzmete u razmatranje sledeće stavke:

Zaposleni

Odluka bilo kog vlasnika hotela koja predstavlja najveći izazov je ona vezana za otpuštanje osoblja, bilo privremeno ili trajno. Vlada je uputila apel privrednicima da ne otpuštaju zaposlene, kao i najavu mera koje će stimulisati privredni rast nakon krize. Takođe, moguće su i mere dalje stimulacije zadržavanja zaposlenih, po ugledu na zemlje u okruženju, koje su ukinule deo obaveza za zaposlene firmama koje ne sprovode otpuštanja. Međutim, iako zatvorite hotel moraćete da zadržite ključno osoblje. S obzirom da je predloženo zatvaranje hotela privremeno, važno je da hotel bude u mogućnosti da se brzo ponovo otvori i krene sa radom čim se restrikcije ukinu i tražnja se oporavi. Dok je hotel zatvoren, ključno osoblje se može baviti i upravljanjem rezervacijama, veb sajtom, itd. Takođe, polise osiguranja mogu propisati da hotel ne sme da bude prazan ni u jednom trenutku kako bi se osigurala bezbednost zgrade. Iako kompanije koje pružaju obezbeđenje objekata mogu da zadovolje ove uslove, ključni zaposleni mogu svakodnevno izvršavati ove aktivnosti.

Rezervacije

Kontaktirajte sve osobe sa rezervacijom da biste ih obavestili da se hotel zatvara i ohrabrili da ponovo rezervišu kasnije tokom godine. Obavestite i sve rukovodioce distributivnih kanala i onlajn turističke agencije da se hotel zatvara. Pratite otkazane rezervacije, jer predstavljaju priliku za buduće rezervacije kada se hotel ponovo otvori. Važno je da vaš veb sajt/servis za onlajn rezervisanje ostane u funkciji, ali i da se ažurira kako bi ukazao na privremeno zatvaranje hotela. Ovo uključuje i snimanje poruke govorne pošte na svim telefonskim linijama, što ljudi često zaborave. Vaši sopstveni kanali su najisplativiji izvor budućih rezervacija, te ih maksimalno iskoristite. Kada se budu stekli uslovi, odredite datum kada će se hotel otvoriti. U ovoj fazi moraćete da definišete novu politiku vezanu za depozite i otkaze rezervacija. Nastavite da komunicirate sa stalnim gostima i klijentima. Napravite pakete i ponude za leto i kasnije periode u godini koji će biti primamljivi. Iako ih trenutno ne oglašavate, imajući ove ponude pripremljene u mogućnosti ste da ih brzo plasirate kada za to dođe vreme.

Dobavljači
 
Da bi se tokom perioda u kome je hotel zatvoren smanjili troškovi, važno je da se smanje svi mogući troškovi i nabavke. Varijabilni troškovi (hrana, piće, potrošni materijal, itd.) se mogu odmah obustaviti; međutim, postoje i druga mesečna plaćanja (fiksni troškovi) za koje bi trebalo razmotriti da li ih je moguće smanjiti ili odložiti njihovo plaćanje. Kontaktirajte redovne dobavljače. Ukoliko oni nisu u velikoj meri pogođeni situacijom, možda mogu da pomognu. Pregovarajte najpovoljnije kreditne uslove sa dobavljačima, gde postoje mogućnosti za to, i kritički procenite bazu dobavljača kako biste utvrdili da li je vaš trenutni ugovor i dalje najpovoljniji za poslovanje. Nabrojite sve vaše dobavljače, od komunalnih usluga, preko hrane, do banke. Sve ih kontaktirajte radi razgovora o kreditnim uslovima, računima i svim mesečnim direktnim zaduženjima koja mogu da se odlože dok hotel ponovo ne započne sa radom i generisanjem prihoda.
 

Operativne aktivnosti

Iako je hotel privremeno zatvoren i bez gostiju, potrebno je da u hotelu i dalje bude neko. Potrebno je voditi računa o zgradi i zemljištu kako bi bili dobro održavani. Ključno osoblje će morati da nastavi da nadgleda rezervacije, komunikaciju u hotelu i pozive budućih gostiju. Vreme se može iskoristiti i za čišćenje, organizovanje i popravku svih delova hotela. Ovo bi moglo biti i dobro vreme za ažuriranje baza i CRM sistema tako da budu optimizovani kada se hotel ponovo otvori. Nastavite da komunicirate sa stalnim gostima i klijentima. Napravite pakete i ponude za leto i kasnije periode u godini koji će biti primamljivi. Iako ih trenutno ne oglašavate, imajući ove ponude pripremljene u mogućnosti ste da ih brzo plasirate kada za to dođe vreme.

Novčani tok

Pojava virusa, u ovom periodu godine, je  dodatno otežala novčani tok hotela. U martu hoteli obično izlaze iz vansezonskog perioda i započinju period pozitivnog novčanog toka. Umesto toga, dugovi se sada gomilaju usled ograničenih ili nepostojećih novčanih priliva. Trebalo bi kontaktirati sve dužnikei tražiti naplatu. Nakon razgovora sa poveriocima i dobavljačima, kao i nakon smanjenja svih mogućih izdataka, preporučili bismo vam da izvršite analizu novčanog toka za period između jednog i tri meseca. Očekivana i usvojena podrška vlade, kao što su nepostojanje kazne za kašnjenje plaćanja PDV-a, moratorijum na isplatu kredita, bi pomogli novčanom toku. Komunikacija sa vašom bankom ili finansijskom institucijom će biti veoma važna. Napravite spisak šta vam je potrebno u nekoliko narednih meseci - obrtni kapital, dodatno kratkoročno finansiranje, dozvoljeni minus, moratorijum na dug (glavnicu i kamatu) itd. Realno je da hoteli mogu biti zatvoreni i više od 2-3 meseca ili da imaju ograničen obim posla nekoliko meseci nakon ponovnog otvaranja. Stoga, prilikom sagledavanja potreba novčanog toka, možda će biti potrebno da se vrši projektuje šestomesečni plan priliva i odliva. Razumite banku u pogledu toga da li će nešto od ovoga i kako uticati na vaše obaveze i kovenante. Nesumnjivo je da će ovo imati trajan uticaj na industriju. Međutim, očekuje se da je uticaj privremen i da će Srbija i ostatak sveta ponovo početi da putuje, čime će hoteli ponovo imati posla. Domaće tržište biće veoma važno jer će pomoći industriji da ponovo oživi.

Na raspolaganju smo da pružimo pomoć hotelima i ugostiteljskim preduzećima kojima e potrebna stručna podrška tokom ove krize. Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate bilo koje pitanje. Naša koleginica, Mairea Doyle Balfe, direktor tima koji se bavi savetovanjem u hotelskoj industriji, je nedavno snimila nekoliko webcast-a koji pokrivaju niz tema vezanih za likvidnost, kao što su: (i)upravljanje kratkoročnim novčanim  tokom, (ii) upravljanje operativnim troškovima, i (iii) saradnja sa bankom. Webcasti si dostupni na linku OVDE. [ovaj članak originalno je objavljen kao deo Crowe Ireland publikacije koja se bavi problemima industrija pogođenih Covid-19 i dostupan je na linku OVDE.]
 

PREUZMI PDF

Contact us

We are here to support you!

* Required