Crowe Romania

Procedura privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile

Referințe: ORDIN nr. 953 din 14 iulie 2017

27.09.2021
Crowe Romania
România

Prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile se poate pentru o durată de cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia afecţiunilor prezentate şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare, în scopul evitării pensionării pe motiv de invaliditate.

Documentaţia medicală care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea casei teritoriale de pensii, în funcţie de domiciliul asiguratului şi conţine, în copie, următoarele documente: biletul/biletele de ieşire din spital, rezultatele analizelor de laborator, investigaţiilor funcţionale şi imagistice care susţin diagnosticul clinic, evoluţia şi prognosticul de recuperare şi tratamentele efectuate, referatul medical întocmit de medicul curant potrivit metodologiei de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, adeverinţă cuprinzând numărul zilelor de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 de luni, iar, în original, referatul de prezentare completat de medicul expert al asigurărilor sociale.

Medicul curant va înainta propunerea de prelungire a concediului medical peste 183 de zile la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă cu cel puţin 20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical.

Avizul favorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile va cuprinde numărul zilelor de concediu medical avizate, perioada avizată, precum şi eventuale observaţii. Avizul nefavorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM va cuprinde succint motivele care au condus la neaprobarea prelungirii concediului medical peste durata de 183 de zile.

În termen de cel mult 3 zile lucrătoare, medicul expert al asigurărilor sociale va comunica, printr-un aviz, medicului curant care a solicitat prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile concluziile Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM în vederea eliberării certificatului/certificatelor de concediu medical.