Crowe Romania

Procedura de completare şi transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor

REFERINȚE: LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri*) – Republicare.

23.06.2021
Crowe Romania
Romania

Pentru a putea utiliza aplicația, Beneficiarul/Utilizatorul care desfășoară activități cu zilieri trebuie să se prezinte la inspectoratul teritorial de muncă (ITM) de care aparține în vederea eliberării credențialelor necesare administrării utilizatorilor care urmează a gestiona și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor.

Aplicația „Inspecția Muncii”, versiunea WEB poate fi accesată aici.

Totodată, conform art. 5 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 52/2011, Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are dreptul să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul sau un împuternicit al acestuia.

În cuprinsul art. 8 alin.(2) din lege se stabileşte că pentru zilierii care prestează activităţi în domeniile agricole, Registrul electronic de evidenţă a zilierilor se întocmeşte lunar.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligaţia să țină evidenţa zilierilor în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor.

Cu privire la termenele pentru transmiterea Registrului, la art. 10 din anexa la Ordinul 1140/2020, se precizează că termenele de completare şi transmitere a Registrului, cu datele prevăzute la art. 7 alin. (3), sunt stabilite după cum urmează:

a) zilnic, înainte de începerea activităţii fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu Beneficiarul;

b) lunar, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 13^11 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Corectarea înregistrărilor eronate, ulterior transmiterii Registrului, se realizează de către Beneficiar sau împuternicitul acestuia, la data constatării acestora.

Beneficiarul şi/sau împuternicitul au obligaţia de a păstra Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, prin arhivarea extraselor de Registru completate şi transmise anterior.

Extrasele sunt furnizate de sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, prin e-mail, după fiecare transmitere de Registru efectuată.