Crowe Romania

Modificarea legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Referințe: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 30 august 2021

06.09.2021
Crowe Romania
România

În Monitorul Oficial cu numărul 830 din data de 31 august 2021 s-a publicat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94 cuprinde o serie de modificări printre care enumerăm următoarele:

I. Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate e 31 decembrie 2018, se mențin până la 1 septembrie 2023. Până la această dată angajatorii au obligația să normalizeze condițiile de muncă.

  • Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2018 și 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuție de 4%, în acord cu prevederile Codului fiscal;

II. Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după cum urmează:

  • cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizatîn condiții de handicap grav, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;
  • cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;
  • cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

III. Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare prevăzute la art. 58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate, se arată în noua formă a articolului 76, alineatul (3) din Legea nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.