July

Principalele modificări legislative ale lunii iulie 2022

04.08.2022
July

1. Procedura de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

În Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 1525 din 29 iunie 2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară.

 

În baza Legii nr. 135/2022, prin care au fost completate prevederile Codului fiscal, s-au introdus anumite facilități fiscale pentru veniturile din salarii obținute în sectorul agricol şi în industria alimentară, în perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2028, dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiţii prevăzute de lege. Procedura de acordare a acestor facilități s-a stabilit prin Ordinul 1525/2022.

 

Facilitățile fiscale pentru sectorul agricol și industria alimentară constau în:

 • scutirea de la plata impozitului pe venit;
 • reducerea cotei de contribuţie de asigurări sociale de la 25% la 21,25%;
 • exceptarea de la plata contribuţiei de sănătate;
 • reducerea cotei contribuţiei asiguratorie pentru muncă de la 2,25% la 0,27%;
 • scutirea totală de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

Cele mai importante aspecte reglementate în cadrul Procedurii publicate sunt următoarele:

 • Mecanismul de calcul al indicatorilor „Cifra de afaceri totală” și „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” care stau la baza determinării procentului de 80% din cifra de afaceri totală aferentă anului curent, ce reprezintă o condiție pentru acordarea facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară.
 • Modalitatea de determinare a procentului de cel puțin 80% a cifrei de afaceri, în cazul:

o angajatorilor/plătitorilor de venituri existenți la data de 1 ianuarie al fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022;

o angajatorilor/plătitorilor de venituri nou înființați, înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022;

o angajatorilor/plătitorilor de venituri existenți la 1 iunie 2022.

 • Modalitatea de raportare la salariul brut de încadrare/venitul brut lunar, pentru îndeplinirea condiției din Codul fiscal, conform căreia veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor realizate de persoane fizice care aplică facilitățile să fie calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei și maxim 10.000 lei lunar.

De asemenea, Procedura clarifică și următoarele aspecte:

 • persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.
 • facilităţile fiscale se acordă pentru activitatea desfăşurată în România, inclusiv persoanelor fizice detaşate pe teritoriul României, dacă angajatorul acestora respectă condițiile prevăzute de lege, și nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

 

 

2.Procedura de acordare a facilităţilor fiscale ı̂n domeniul construcţiilor

 

În Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 1528 din 29 iunie 2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor.

 

Potrivit Codului fiscal, persoanele fizice care realizează venituri din salarii în domeniul construcțiilor, beneficiază de anumite facilități fiscale în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiţii.

 

Facilitățile fiscale ce se acordă pentru domeniul construcțiilor sunt similare cu cele menționte anterior, pentru sectorul agricol și industria alimentară.

 

Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor a fost reglementată ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 135/2022. Astfel, prevederile incluse în prezenta Procedura de acordare vizează integrarea într-un singur act normativ a informațiilor privind acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

 

În plus, prin prezenta Procedura se clarifică unele aspecte tehnice și se aduc câteva elemente de noutate, după cum urmează:

 • persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în domeniul construcțiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.
 • facilităţile fiscale se acordă pentru activitatea desfăşurată în România, inclusiv persoanelor fizice detaşate pe teritoriul României, dacă angajatorul acestora respectă condițiile prevăzute de lege, și nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.
 • se reglementează mecanismul de calcul al cifrei de afaceri și condiția privind salariul brut.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

 

 

3.Modificări privind impozitul pe clădiri

 

În Monitorul Oficial nr. 742 din 22 iulie 2022 a fost publicată Legea nr. 252/2022 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Conform prezentei legi, se poate aplica cota majorată de 2% impozit pe clădiri nerezidențiale ale persoanelor fizice în situația în care nu se depune raportul de evaluare în termenul prevăzut, doar dacă proprietarul clădirii a fost în prealabil notificat de către organul fiscal local despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare.

 

De asemenea, același aspect se aplică și pentru cota majorată de 5% impozit pe clădirile deținute de persoane juridice în situația în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

 

Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată de către organul fiscal local până la această dată, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei standard.

 

 

4.Modificări importante privind Codul fiscal

 

În Monitorul Oficial nr. 716 din 15 Iulie 2022, a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Actul normativ a adus modificări importante în majoritatea domeniilor de impozitare.

 

Pentru mai multe detalii referitoare la modificările importante aduse Codului fiscal, vă rugăm să accesați Tax Flash-ul nostru publicat anterior, disponibil aici.

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România