Actualizare Coronavrius nr, 23/2020 - Eşalonări la plata impozitelor şi taxelor

Actualizare Coronavirus nr. 23/2020 - Eşalonări la plata impozitelor şi taxelor

REFERINŢE: OUG 181/2020, ORDIN 3896/2020

03.12.2020
Actualizare Coronavrius nr, 23/2020 - Eşalonări la plata impozitelor şi taxelor
Romania

În Monitorul Oficial nr. 988 din data de 26.10.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care apoi a fost completată de procedura aprobată prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 3896, publicat în Monitorul Oficial nr.1104 din 19.11.2020. Vă prezentăm mai jos principalele prevederi ale acestor acte.

 

Context - termenul până la care nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere

După prorogări succesive s-a stabilit termenul de 25 decembrie 2020 până la care nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale cu scadența începând cu 21 martie 2020. Astfel, contribuabilii care nu au achitat încă obligațiile fiscale scadente începând cu finalul lunii martie 2020, vor trebui să le achite integral până pe 25 decembrie 2020. În caz contrar acestea se vor considera restante, pentru ele se vor calcula obligații accesorii și se va putea începe executarea silită.

Având în vedere că este posibil ca unii contribuabili să fi acumulat în ultimele luni datorii semnificative față de bugetul statului, pe care cu greu le pot achita în totalitate până la data de 25 decembrie 2020, autoritățile au introdus posibilitatea eșalonării acestor datorii pentru maxim 12 luni. Eșalonarea se acordă într-o formă simplificată față de varianta prevăzută de Codul de procedură fiscală și nu presupune constituirea de garanții.

Condiții de aplicare pentru eșalonare

  • Suma pentru care se aplică trebuie să fie de minim 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
  • Cererea trebuie despusă până cel târziu pe 15 decembrie 2020 inclusiv.
  • Contribuabilul nu trebuie să se afle în faliment sau dizolvare.
  • Toate obligațiile restante la data declărării stării de urgență (16 martie 2020) să fie stinse până la momentul eliberării certificatului de atestare fiscală.
  • Contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile conform vectorului fiscal până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

 

Procedura de eșalonare

Contribuabilul va depune o cerere în vederea eșalonării (la registratură, prin poștă sau electronic – prin formularul electronic D5), până la data de 15 decembrie 2020, cerere la care va anexa graficul de eșalonare propus. În termen de maxim 5 zile lucrătoare organul fiscal emite certificatul de atestare fiscală iar cererea se soluționează tot în 5 zile lucrătoare prin decizie de eșalonare la plată sau decizie de respingere. Dacă se dorește plata diferențiată a ratelor de eșalonare, trebuie să se menționeze în cerere și procentul ce va fi achitat pentru fiecare rată, cu condiția ca în prima jumătate a perioadei fiecare rată să reprezinte minim 5% din obligații.

Decizia de eșalonare poate fi modificată cel mult de două ori, la cererea debitorului, pentru includerea în eșalonare a unor obligații de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării.

 

Condiții de menținere a eșalonării

După acceptarea cererii și acordarea eșalonării la plată, aceasta își menține valabilitatea doar dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

  • obligațiile fiscale scadente după data comunicării deciziei de eșalonare și cele stabilite de organul fiscal după această dată se declară și se achită în termen,
  • obligațiile fiscale rezultate din declarații rectificative se achită în cel mult 30 de zile de la depunerea declarației,
  • se respecte cuantumul și termenele de plată din graficul de eșalonare (condiția este îndeplinită și dacă rata este achitată până la următorul termen din grafic),
  • se achite toate obligațiile fiscale nestinse și care nu fac obiectul eșalonării (inclusiv amenzi și creanțe stabilite de alte organe și transmise la organul fiscal), în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei de eșalonare.

Costurile eșalonării – dobânzi și penalități

Eșalonarea la plată vine de la început cu anumite costuri asociate, iar aceastea cresc semnificativ în cazul în care se întârzie plățile sau se pierde valabilitatea. Din acest motiv, contribuabilii care intenționează să aplice pentru eșalonarea la plată trebuie ca în prealabil să facă o analiză a costurilor și beneficiilor și să ia în considerare riscurile care pot apărea pe parcursul perioadei de eșalonare.

Astfel, se calculează în continuare dobânzi de 0,01% pe zi, pentru fiecare rată, începând cu data de 26 decembrie 2020 (față de nivelul de 0,02% pe zi prevăzut de Codul de procedură fiscală și aplicat în cazul unei eșalonări obișnuite). Acestea reprezintă costuri pe care contribuabilul le va suporta, chiar dacă respectă cu strictețe condițiile și termenele eșalonării la plată.

În cazul în care se întârzie plata ratelor, pentru sumele neachitate la termen se va mai percepe o penalitate de 5%. Aceeași penalitate se va aplica pentru întreaga sumă rămasă neachitată, în cazul în care eșalonarea își pierde valabilitatea, caz în care se va continua sau începe executarea silită pentru recuperarea sumei. În cazul pierderii valabilității eșalonării din anumite motive, debitorul poate solicita de două ori menținerea eșalonării, dacă depune o cerere în acest scop și achită în termen de 90 de zile obligațiile exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității.

ATENȚIE: Prin depunerea cererii de eșalonare contribuabilul renunță la beneficiile OUG 69/2020 privind anularea accesoriilor aferente datoriilor anterioare datei de 31 martie 2020, facilitate despre care v-am informat prin Actualizarile Coronavirus 13/2020 si 22/2020.

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutătilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

Boscolo & Partners