Actualizare Coronavirus nr. 22/2020 – Procedura de anulare a obligaţiilor accesorii

Actualizare Coronavirus nr. 22/2020 - Procedura de anulare a obligaţiilor accesorii

REFERINŢE: ORDIN MFP 2100/2020, OUG 69/2020, LEGE 207/2015 

16.11.2020
Actualizare Coronavirus nr. 22/2020 – Procedura de anulare a obligaţiilor accesorii
Romania

În Monitorul Oficial nr. 635 din data de 20 iulie 2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2100/2020 pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Posibilitatea anulării accesoriilor a fost introdusă prin OUG 69/2020, despre care v-am informat prin Actualizarea Coronavirus 13/2020. Având in vedere că termenul limită pentru a beneficia de această facilitate se apropie, va reamintim condițiile pentru a beneficia de aceasta şi vă detaliem procedura aferentă.

 

Considerente generale

Pentru toate obligațiile bugetare principale administrate de organul fiscal central, restante la data de 31 martie 2020, aparținând contribuabililor persoane fizice sau juridice, se anulează dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente, dacă aceste obligații principale sunt plătite integral până la data depunerii cererii de anulare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de această anulare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • toate obligațiile principale restante la 31 martie 2020 se sting prin orice metodă (plată, compensare, etc.), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  • toate obligațiile principale, împreună cu accesoriile aferente, scadente între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare se sting prin orice modalitate;
  • contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, conform vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare;
  • cererea de anulare a accesoriilor se depune după îndeplinirea condițiilor de mai sus, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

    Obligațiile accesorii rezultate din inspecții fiscale care sunt în derulare la data de 14 mai 2020 se anulează dacă se îndeplinesc împreună două condiții:

  • toate diferențele de obligații principale din decizia de impunere sunt stinse în termenul legal (data de 5 sau 20 a lunii următoare comunicării deciziei de impunere);
  • cererea de anulare a accesoriilor se depune în 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

 

În cazul depunerii de declarații rectificative prin care se rectifică obligații principale scadente anterior datei de 31 martie 2020, accesoriile aferente diferenţelor rezultate pot fi anulate.

Anularea accesoriilor se poate aplica în aceleași condiții și obligațiilor restante la 31 martie 2020 către bugetele locale, dar numai dacă acest lucru se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

 

Notificarea intenției de a beneficia de amnistie

Autorităţile oferă posibilitatea notificării de către contribuabil a intenţiei de a beneficia de prevederile OUG 69/2020, anterior depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

În urma depunerii notificării, organul fiscal face o analiză a situației contribuabilului şi îi comunică acestuia valoarea accesoriilor care pot fi anulate precum şi valoarea debitelor restante care trebuie stinse pentru a putea beneficia de anularea accesoriilor.

Datorită numărului mare de cazuri posibile în care se poate afla un contribuabil, precum şi eventualelor erori ce pot apărea în sistemele informatice ANAF la momentul aplicării prevederilor amnistiei şi stingerii anumitor obligaţii, recomandăm tuturor clienţilor care doresc să aplice aceste prevederi să depună inițial această notificare a intenţiei de a beneficia de anularea obligaţiilor accesorii.

 

Cererea de anulare a accesoriilor

După îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru a beneficia de anularea accesoriilor şi reglarea eventualelor neconcordanţe din evidentele ANAF, se depune Cererea de anulare a accesoriilor nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

Cererea trebuie depusă inclusiv de contribuabilii care au depus anterior Notificarea inteniţei de a beneficia de anularea accesoriilor.

 

 

 

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

 

Boscolo & Partners