Actualizare Coronavirus nr. 13/2020 – Măsuri fiscale de susținere a mediului de afaceri

Actualizare Coronavirus nr. 13/2020 – Măsuri fiscale de susținere a mediului de afaceri

Referinţe: OUG 69/2020, Lege 227/2015, Lege 207/2015, OG 6/2020, Lege 54/2020, OUG 33/2020

21.05.2020
Actualizare Coronavirus nr. 13/2020 – Măsuri fiscale de susținere a mediului de afaceri
Romania

În Monitorul Oficial nr. 393 din data de 14 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, iar in Monitorul Oficial 296 din 15 mai 2020 a fost publicata Legea 54/2020 pentru aprobarea OUG 33/2020.

Prezentăm în continuare principalele prevederi ale acestor acte normative, care instituie diverse facilități, posibile reduceri de taxe și impozite și prorogări de termene.

 

Anularea unor obligații accesorii

Pentru toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, aparținând contribuabililor persoane fizice sau juridice, se anulează dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente, dacă aceste obligații principale sunt plătite integral până la data depunerii cererii de anulare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

Pentru o prelucrare cât mai corectă în evidențele ANAF a anulării accesoriilor și în vederea clarificării eventualelor neconcordanțe, contribuabilii pot notifica organul fiscal cu privire la intenția de a solicita anularea obligațiilor accesorii.

Pentru a beneficia de această anulare, trebuie îndeplinite cumulativ urmatoarele condiții:

  • toate obligațiile principale restante la 31 martie 2020 se sting prin orice metodă (plată, compensare, etc.), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  • toate obligațiile principale, împreună cu accesoriile aferente, scadente între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare se sting prin orice modalitate;
  • contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, conform vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare;
  • cererea de anulare a accesoriilor se depune după îndeplinirea condițiilor de mai sus, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.

Obligațiile accesorii rezultate din inspecții fiscale care sunt în derulare la data de 14 mai 2020, se anulează dacă se îndeplinesc împreună două condiții:

  • toate diferențele de obligații principale din decizia de impunere sunt stinse în termenul legal;
  • cererea de anulare a accesoriilor se depune în 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

Anularea accesoriilor se poate aplica în aceleași condiții și obligațiilor restante la 31 martie 2020 către bugetele locale, dar numai dacă acest lucru se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Facilități la plata impozitului pe clădiri nerezidențiale

OUG 69/2020 oferă posibilitatea consiliilor locale ale fiecarei localități ca până la 14 august 2020 să adopte hotărâri prin care se poate reduce impozitul anual pentru clădiri nerezidențiale cu până la 50%, dacă proprietarii sau utilizatorii au fost obligați conform legii să își intrerupă total activitatea sau dețin certificatul pentru situații de urgență care certifică o întrerupere parțială a activității.

Pentru a beneficia de această reducere (dacă este legiferată de autoritățile locale), proprietarii clădirilor trebuie să depună până pe 15 septembrie 2020 o cerere în acest sens, precum și o declarație pe propria raspundere.

Cei care folosesc clădirile pentru activități proprii declară, după caz, că au întrerupt total sau parțial activitatea (în acest ultim caz anexând și o copie a certificatului pentru situații de urgență).

Cei care dau în folosință cladirile către alte persoane, trebuie să declare pe propria răspundere că au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa chiria pe perioada starii de urgență și concomitent, cel puțin 50% din suprafețele totale deținute nu au fost utilizate deoarece chiriașii au fost obligați, conform legii, să intrerupă total sau parțial activitatea. Proprietarii aflați în această situație, pe lângă declarația pe propria răspundere, mai anexează la cerere și declarațiile pe propria răspundere ale chiriașilor care au întrerupt total activitatea sau certificatele pentru situații de urgență ale celor care au intrerupt-o parțial.

Acordarea de bonificații pentru personele juridice

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit indiferent de sistemul de declarare şi plată și plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrele II si III ale anului 2020, până la termenul scadent de 25 iulie 2020, respectiv 25 octombrie 2020, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat. Bonificația se acorda pentru plata efectiva a impozitului, nu și în cazul compensării acestuia cu alte creanțe.


Prorogarea unor termene și acordarea de bonificații pentru persoanele fizice

Termenul de 25 mai 2020 (prorogat inițial de la 15 martie 2020 prin Ordonanța 6/2020), prevăzut pentru depunerea declarației unice de către persoanele fizice, depunerea declarației 230 și pentru plata impozitului pe venit și contribuțiilor sociale aferente anului 2019, este amânat până la data de 30 iunie 2020.

În plus, pentru plata integrala până la acest termen de 30 iunie 2020, a impozitului pe venit și contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, se acordă și o bonificație de 5% din toate aceste sume. Dacă pe lângă plata în termen, contribuabilii depun electronic declarația unică până la data de 30 iunie 2020, se mai poate oferi o bonificație suplimentară de 5%.

Bonificațiile se determină direct de contribuabil, prin declarația unică, sub rezerva verificării ulterioare.

Facilități fiscale pentru anumite stimulente

Pentru sumele acordate de angajator pe perioada stării de urgență persoanelor fizice angajate ca urmare a desfășurării de activității ce presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu coronavirus, nu se datorează contribuții sociale (CAS, CASS, CAM).

Beneficiarii sumelor se stabilesc prin decizia angajatorului (care are și rol de document justificativ), iar pentru aplicarea facilității, stimulentele trebuie platite până cel târziu pe 30 iunie 2020.

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

                                                                                                                                                                                              Boscolo & Partners