exe

În 2024, RO e-Transport este obligatoriu pentru toate bunurile

15.01.2024
exe

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, printre modificările aduse de OUG 115/2023 (cele mai importante prezentate de Crowe aici), s-au modificat prevederile OUG 41/2022 privind anumite aspecte referitoare la aplicarea sistemului RO e-Transport.

Cea mai importantă modificare este reprezentantă de faptul că, din acest an, sistemul RO e-Transport se aplică pentru toate tipurile de bunuri care fac obiectul transportului internațional (nu doar cele cu risc fiscal ridicat).

Obligația declarării datelor pentru transportul internațional de bunuri revine următorilor utilizatori:

  • destinatarul înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorul înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operațiunilor de import / export;
  • beneficiarul din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri;
  • furnizorul din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
  • depozitarul, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide. 

Vă reamintim că în sistem se declară datele referitoare la: expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare si descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat. În baza acestor informații, sistemul RO e-Transport va genera un cod unic aferent bunurilor transportate, denumit - codul UIT, care trebuie pus la dispoziția șoferului.

De asemenea, vă reamintim că fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport doar categoriile de vehicule rutiere care au o masă maximă autorizată de minimum 2,5 tone și care transporta bunuri cu o masa brută totală de peste 500 kg sau o valoare totală de minim 10.000 de lei, pentru fiecare relație comercială care face obiectul transportului.

O altă noutate este reprezentată de faptul că operatorii de transport sunt obligați să echipeze vehiculele cu dispozitive de poziționare prin satelit și să asigure transferul datelor de poziționare a vehiculului de transport, care fac obiectul declarației, pe toată durata traseului. Conducătorul autovehiculului are obligația să pornească dispozitivul de poziționare înainte de începerea transportului pe teritoriul național și sa îl oprească după livrare sau după părăsirea teritoriului României.

Neîndeplinirea tuturor acestor noi obligații va fi sancționată începând cu data de 1 iulie 2024.

Astfel, putem concluziona că pentru bunurile cu risc fiscal ridicat trebuie obținut cod UIT indiferent dacă acestea fac obiectul unui transport rutier național sau internațional (ca și până în prezent), dar în plus, trebuie obținut cod UIT și pentru celelalte bunuri, dacă ele sunt parte ale unui transport internațional.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România