VAT

Prominutí sankcí za opožděné podání přiznání k DPH a k dani z příjmů a souvisejících plateb

Autoři: Markéta Gattnarová, Jana Střelická
08.03.2021
VAT
Rádi bychom Vás informovali o rozhodnutích Ministerstva financí, vydaných ve Finančním zpravodaji 13/2021 a 16/2021, týkajících se prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH a dani z příjmu.

Prominutí pokuty v případě DPH se týká následujících případů:

  • opožděné podání daňového přiznání k DPH za měsíc únor 2021;
  • opožděné podání dodatečného daňového přiznání DPH, u kterého je povinnost podání do konce března 2021;
  • nepodání kontrolního hlášení za měsíc únor 2021;
  • nepodání kontrolního hlášení za předchozí měsíce, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti související s kontrolním hlášením alespoň z části spadá do období mezi 1. 3. 2021 – 21. 3. 2021;
  • vznik úroku z prodlení na DPH za měsíc únor 2021.

za předpokladu, že k podání dojde nejpozději do 15. dubna 2021. Do stejného data je možné bez sankcí uhradit i daňovou povinnost k DPH za měsíc únor 2021, která je jinak splatná do 25. března 2021.

Dále, na základě dalšího rozhodnutí Ministryně financí vydaném ve Finančním zpravodaji 16/2021 z 9. března 2021 dochází rovněž k prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu jak fyzických, tak i právnických osob za zdaňovací období 2020 u poplatníků, kteří mají dle § 136 Daňového řádu povinnost podat daňové přiznání ve lhůtě do 1. dubna 2021 (papírové podání) či 3. května 2021 (elektronické podání).

Pokuta bude prominuta za předpokladu, že k podání dojde nejpozději do 3. května 2021 (v případě povinnosti podat daňové přiznání ve lhůtě do 1. dubna 2021), či 1. června 2021 (v případě povinnosti podat daňové přiznání ve lhůtě do 3. května 2021). Do stejných dat je možné bez sankcí uhradit i daňovou povinnost k dani z příjmů za 2020.

Upozorňujeme, že pro Přehledy OSVČ za 2020 zůstávají termíny pro podání a úhrady doplatků na pojistném beze změny.

Obdobě je prominuta i pokuta za pozdní podání Oznámení o osvobozeném příjmu, jestliže k podání tohoto Oznámení dojde nejpozději do 3. května 2021 (standardní lhůta je 1. dubna 2021).

Tato rozhodnutí byla vydána za účelem snížení osobních kontaktů v souvislosti se současnou koronavirovou situací a s ní spojeným třítýdenním omezením pohybu (do 21. března 2021).

Aktualizováno: 15. března 2021

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství