oss

One Stop Shop aneb režim jednoho správního místa

Autoři: Andrea Kleinová, Barbora Halousková
10. 5. 2021
oss
Mini One Stop Shop, zkráceně také MOSS, neboli zvláštní režim jednoho správního místa v rámci Evropské unie funguje již od roku 2015, avšak pouze pro malý výsek specifických služeb, a to konkrétně pro elektronicky poskytované služby, telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání poskytované osobě nepovinné k dani (tedy typicky konečnému spotřebiteli – nepodnikateli). V principu jde o to, že subjekt, který výše zmíněné služby poskytuje konečným zákazníkům v rámci EU, se nemusí registrovat k DPH v jednotlivých zemích, do kterých službu poskytuje, nýbrž se v rámci EU zaregistruje pouze v jednom členském státě. 

Od letošního roku se možnost použití tohoto režimu rozšiřuje o:

  • prodejce zboží (s výjimkou osobních automobilů a dodání zboží s montáží či instalací) na dálku konečným zákazníkům do EU (tedy v zásadě režim doposud známý jako zasílání zboží);
  • poskytovatele služeb koncovým zákazníkům v EU (obecně všech služeb, včetně např. pořádání kulturních akcí či veletrhů a prodej vstupenek na tyto akce, služby související s nájmem dopravního prostředku či s nemovitostmi); a
  • provozovatele elektronického rozhraní umožňující prodávat zboží jiných prodejců (zde jde o tzv. e-commerce např. v rámci e-bay).

V důsledku tohoto rozšíření se z režimu Mini One Stop Shop stává již „jen“ režim One Stop Shop (režim jednoho správního místa).

Lze tedy shrnout, že režim OSS se týká pouze tzv. B2C (business-to-customer) transakcí, tedy takových, kdy odběratelem je osoba nepovinná k dani, neboli koncový zákazník.

Systém OSS bude fungovat ve třech subrežimech:

  • režim EU pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU, využitelný pro prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU (tedy tzv. zasílání zboží), poskytování služeb koncovým zákazníkům v rámci EU a pro provozovatele e-commerce,
  • dovozní režim pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem, využitelný pro prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU, a
  • režim mimo EU pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, využitelný pro poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (tedy opět koncovému spotřebiteli) v EU.

Současně s výše uvedeným dochází od 1. července 2021 ke zrušení osvobození u dovozu zásilek zboží malé hodnoty (do 22 eur). V případě zboží malé hodnoty (do 150 eur) bude možné uplatnit režim OSS nebo nový režim při dovozu nízké hodnoty. Zboží nad hodnotu 150 eur bude muset projít řádným celním režimem a nebude tudíž možné u něho uplatnit režim OSS.

Prodej zboží na dálku

Uveďme si využití režimu OSS na příkladu prodeje zboží na dálku koncovým zákazníkům v rámci EU, jenž byl doposud známý jako režim zasílání zboží. Doposud platilo, že prodejce měl povinnost registrovat se v každém jednotlivém členském státě, a to při překročení obratu, tedy celkové hodnoty zboží, které bylo zasláno do tohoto státu, přičemž každá země si stanovila limit vlastní (např. pro zasílání zboží do ČR platí limit 1 140 000 Kč). Do momentu překročení tohoto limitu uplatňoval (a pořád ještě uplatňuje) prodejce DPH dle pravidel svého domovského státu.

Nově v rámci OSS bude mít takový prodejce možnost se registrovat pouze ve svém domovském státě, a to při překročení částky celkového obratu pro všechny země 10 000 eur (či ekvivalentu této částky v národní měně, stanoveného Evropskou centrální bankou ke dni 5. prosince 2017).

Pro lepší přehled jsme pro Vás připravili tabulku vybraných měn států EU a Velké Británie.

Stát Měna Měnový kód EUR Směnný kurz
Bulharsko bulharský lev BGN 1 1,9558
Česká republika česká koruna CZK 1 26,653
Dánsko dánská koruna DKK 1 7,4415
Chorvatsko chorvatská kuna HRK 1 7,5543
Maďarsko maďarský forint HUF 1 313,96
Polsko polský zlotý PLN 1 4,202
Rumunsko rumunský lei RON 1 4,6337
Velká Británie britská libra GBP 1

0,88183

Zdroj: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/shared/pdf/2017/12/20171205.pdf

OSS tedy výše uvedeným subjektům sjednocuje podmínky a zjednodušuje podnikání v EU. Nově se tudíž nesledují limity pro jednotlivé členské státy, ale sleduje se tato hodnota souhrnně, a to jak pro všechny státy, tak i pro všechny typy dodávek (zboží i služby, jak jsou vyjmenovány výše).

Povinnosti subjektu

Úvodem bychom rádi zdůraznili, že použití režimu OSS není povinností, spíše možností, jak se vyhnout registraci v každém jednotlivém členském státě EU, kam dotčený subjekt dodává své zboží či poskytuje služby konečným zákazníkům.

Subjekt má nicméně povinnost vést evidenci pro účely DPH, ve kterém bude uvádět hodnoty tohoto zboží a služeb, a to dle jednotlivých členských států. Na základě tohoto poměru si pak budou finanční správy jednotlivých zemí přerozdělovat výnosy z DPH mezi sebou.

Osoby povinné k dani s platnou registrací k DPH mají možnost se k danému režimu registrovat již od 1. dubna 2021, přičemž plánované zavedení v praxi je stanoveno od 1. července 2021.

V České republice je správcem daně v režimu OSS Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště pro Brno I.

Subjekt u tohoto správce provede nejen registraci, ale současně zde bude podávat čtvrtletní daňové přiznání k DPH ve formě evropského formuláře a odvádět daň z příslušného režimu. Toto přiznání však nenahrazuje klasické přiznání, nýbrž je pouze jeho doplněním v daném režimu.

Další změna se týká lhůty pro podání přiznání v rámci OSS, která bude prodloužena do konce následujícího kalendářního měsíce. Drobnou změnou projde i vyčíslení daně, a to v eurech s přesností na dvě desetinná místa. Nové podmínky budou také platit pro opravy, kdy tyto budou součástí následujícího řádného přiznání.

Rádi bychom Vás ale upozornili, že i když registrování v rámci OSS budete pouze v České republice a přiznání budete také podávat jenom jedno, faktury vystavené v režimu OSS je potřeba vystavovat se sazbou DPH, která je platná ve státě spotřeby, tedy ve státě koncového zákazníka

Pokud si teď říkáte, zda by tento režim byl výhodný právě pro Vás, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s Vámi vaši situaci probereme, společně zvážíme pro a proti, a pokud se pro využití této možnosti rozhodnete, rádi Vám pomůžeme také s procesem registrace a následně podáváním přiznání.

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství