EU BTW, E-shoppen, E-winkelen, Ecommerce regelgeving

Belangrijke aankomende wijzigingen voor de EU btw-regels voor e-commerce

30-6-2021
EU BTW, E-shoppen, E-winkelen, Ecommerce regelgeving

Met ingang van 1 juli 2021 zal het ‘btw e-commerce pakket’ belangrijke wijzigingen introduceren in de huidige btw-wetgeving voor grensoverschrijdende e-commerce handel in de EU. Deze nieuwe btw-regels zijn ingevoerd om grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken, btw-fraude te bestrijden en eerlijke concurrentie te waarborgen tussen in de EU en daarbuiten gevestigde ondernemingen.

Afschaffing van de drempels voor afstandsverkopen

Tot en met 30 juni 2021 heeft elke EU-lidstaat een zogenaamd drempelbedrag voor verkopen op afstand bepaald, variërend tussen 35.000 en 100.000 euro (excl. btw), of het equivalente bedrag in lokale valuta. Zodra ondernemingen deze drempel voor afstandsverkopen in een bepaalde lidstaat overschreden, worden hun B2C-afstandsverkopen van goederen btw-belastbaar in de lidstaat van aankomst van de goederen (in plaats van de lidstaat van vertrek). Dit leidt principieel tot een lokale btw-registratie en aangifteverplichting in de lidstaat van aankomst van de goederen.

Vanaf 1 juli 2021 worden deze drempels voor afstandsverkopen afgeschaft (op een pan-Europese drempel van 10.000 euro (excl. btw) voor micro-ondernemingen, met een zeer beperkt toepassingsgebied, na). De intracommunautaire B2C-afstandsverkopen van goederen zullen vanaf dat moment principieel btw-belastbaar zijn in de lidstaat van aankomst van de goederen. Om de lokale btw-registratie en aangifteverplichtingen te beperken, werd besloten om de Mini One Stop Shop, een specifieke btw-aangifte voor het rapporteren en betalen van lokale btw in andere EU-lidstaten, uit te breiden naar alle B2C-diensten en intracommunautaire afstandsverkopen van goederen, waardoor het een One Stop Shop ('OSS') wordt. Hierdoor wordt het mogelijk om de in andere lidstaten verschuldigde btw op B2C-diensten en intracommunautaire afstandsverkopen van goederen, te rapporteren en te betalen via een OSS-aangifte in de lidstaat van identificatie. Bedrijven wordt aangeraden om na te gaan of zij hun buitenlandse btw-registraties in andere EU-lidstaten kunnen afsluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze nieuwe regels.

Afschaffing van de btw-vrijstelling voor invoeren van goederen met een lage waarde

Per 1 juli 2021 wordt de btw-vrijstelling voor invoeren van goederen met een lage waarde (tot 22 euro) afgeschaft. Als gevolg hiervan wordt in principe btw verschuldigd over elke invoer van handelsgoederen in de EU. Om de handel te vergemakkelijken, werd een invoerregeling (I-OSS) in het leven geroepen voor afstandsverkopen van goederen (met een maximale waarde van 150 EUR) die vanuit derdelandsgebieden of derde landen worden ingevoerd en verkocht aan B2C klanten in de EU.
Vanaf 1 juli 2021 zal, wanneer deze invoerregeling (I-OSS) wordt gebruikt, de verkoper btw van de EU-lidstaat van de klant in rekening moeten brengen en innen. Deze btw moet vervolgend gerapporteerd en betaald worden via de lidstaat van (I-OSS)identificatie (vergelijkbaar met de OSS-aangifte). Deze goederen genieten dan een btw-vrijstelling bij invoer, waardoor ze sneller door de douane kunnen worden vrijgegeven.

E-commerce platformen kunnen als gelijkgestelde leveranciers kwalificeren

Ondernemingen die elektronische interfaces uitbaten, zoals online marktplaatsen of platforms, zullen in bepaalde situaties (op basis van een juridische fictie) worden beschouwd als een tussenkomende leverancier die de goederen aan klanten in de EU verkoopt. Als gevolg hiervan is de marktplaats of het platform gehouden om de btw over deze verkopen te innen en te betalen.