about

Корпоративне, контрактне, трудове право

Оптимальні рішення в податковій оптимізації.

Корпоративне право

 • розробка корпоративної структури групи компаній;
 • реєстрація усіх видів юридичних осіб та супровід на всіх етапах. Створення і реєстрація представництв і філій іноземних компаній в Україні;
 • надання послуг, пов’язаних з отриманням ліцензій та дозволів для здійснення господарської діяльності;
 • розробка установчих та внутрішніх документів суб’єктів господарської діяльності;
 • надання консультацій та послуг представництва при проведенні установчих зборів, ведення протоколу установчих зборів;
 • юридичний аудит компаній (due diligence);
 • юридичний супровід угод злиття та поглинання компаній (М&A);
 • організація та реалізація правочинів з купівлі-продажу корпоративних прав;
 • юридичний супровід реорганізації та ліквідації компаній;
 • судове Представництво у корпоративних спорах.

Контрактне право

 • розробка проектів господарських та цивільно-правових договорів;
 • надання юридичного висновку стосовно наявності ризиків при підписанні договорів;
 • проведення переговорів стосовно затвердження найбільш сприятливих умов для сторін договору;
 • юридичний супровід виконання договорів та інших правочинів, внесення змін та припинення угод.
Left Content: [No text in field]

Трудове право

 • консультування з приводу укладання трудових договорів і контрактів, правовий аналіз їх змісту;
 • узгодження міграційних питань та оформлення іноземних працівників за трудовим законодавством України;
 • консультування з питань застосування законодавства щодо оплати праці;
 • охорона и безпека праці;
 • медіація и супровід трудових спорів;
 • коректне звільнення працівників;
 • стягнення з працівників матеріального збитку.