text

Інтелектуальна власність

Захист авторських і суміжних прав, супроводження будь-яких відповідних угод.
Практичні рішення та реалістична оцінка ризиків - те, чим ми відомі і завдяки чому Crowe LF Ukraine обирають на ринку юридичних послуг України.
  • захист авторських і суміжних прав, супровід будь-яких відповідних угод;
  • допомога з укладанням та супровід діяльності за договорами франчайзингу;
  • складання ліцензійних договорів;
  • юридичний аудит (due diligence) об’єктів інтелектуальної власності;
  • підтримка захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці;
  • юридичний супровід реєстрації прав інтелектуальної власності;
  • захист прав інтелектуальної власності в досудовому та судовому порядку;
  • консультації з питань виплати та оподаткування роялті, у тому числі в міжнародних транзакціях.