alter

Автомобіле будування та машино будування

Підготовка документації з ТЦУ. Питання, пов'язані з арендою ЦМК і благоустроєм територій.

• Договірна підтримка

• Підтримка з трудових питань у взаємовідносинах з працівниками

 

• Правильна організація взаємовідносин з відрядженими працівниками

• Питання, пов'язані з орендою ЦМК і благоустроєм територій

 

• Підготовка документації з ТЦО