ТР

Трансферне ціноутворення

Послуги трансфертного ціноутворення Crowe A&A Ukraine та Crowe Erfolg Ukraine є актуальними для будь-якого бізнесу з міжнародною діяльністю.

Трансфертне ціноутворення в Україні було прийнято у 2013 році. Crowe A&A надає послуги з питань трансфертного ціноутворення більше 10 років.

Професійний склад понад 100 спеціалістів разом з аудиторською практикою, у тому числі понад 40 сертифікованих аудиторів України, АССА, CAP/CIPA, ми надаємо послуги маючи доступ до баз даних: Refinitiv (Thomson Reuters), бази даних Bureau van Dijk (TP Catalyst, RUSLANA), RoyaltyRange, та через мережу Crowe Global, TOP 10 світових аудиторських мереж є можливість доступу майже до всіх баз даних.

Наші послуги з трансферного ціноутворення

 • Аудит контрольованих операцій
 • Підготовка політики з трансфертного ціноутворення
 • Документація з трансфертного ціноутворення (Local File)
 • Підготовка документації з підтвердженням дотримання принципу «витягнутої руки» для цілей статті 140 Податкового кодексу України
 • Звіт про контрольовані операції
 • Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній
 • Супровід податкового аудиту
 • CbC звіт та Master files
 • Консультації з ТЦУ
 • Економічний аналіз для цілей ТЦУ
Україна запроваджує кращі світові практики боротьби з розмиванням оподатковуваної бази й виведенням прибутку з-під оподаткування (Base erosion and Profit Shifting – BEPS), а також веде постійну роботу щодо вдосконалення умов конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.
План дій BEPS складається з доповідей стосовно 15 заходів, 8 з них вже запроваджено в Україні у 2020-2021 роках, а саме:
Дія 3: розкриття фізичними особами-резидентами України своєї участі в іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила оподаткування таких компаній;
Дія 4: обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
Дія 6: запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
Дія 7: запобігання штучному уникненню визнання статусу постійного представництва;
Дії 8-10: удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням;
Дія 13: правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній. 
 
У 2022 році Державна податкова служба України приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports). Метою приєднання до Багатосторонньої угоди CbC є долучення України до міжнародної системи автоматичного обміну звітами у розрізі країн, до якої вже приєдналося понад 90 країн світу.
 
Наразі в Україні затверджена трирівнева структура звітності з трансфертного ціноутворення:
 • Local File — Документація з трансфертного ціноутворення разом зі Звітом про контрольовані операції та Повідомленням про участь у міжнародній групі компаній. Подають платники податків, якщо (1) загальний дохід перевищує еквівалент 150 мільйонів гривень і (2) загальна сума операцій з пов’язаною особою або з «низькоподатковими юрисдикціями» або з «низькоподатковою організаційно-правовою формою» перевищує еквівалент на суму 10 млн грн.
 • Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (Master file) – подається платником податків, який входить до складу міжнародної групи компаній, річний дохід якої дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн. євро.
 • Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (country-by-country reporting) – подається коли сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, перевищує еквівалент 750 млн. євро та за наявності окремих обставин.