Audit

Бухгалтерські послуги

Це альтернатива найму працівників. Це рішення вигідне для власників середнього та великого бізнесу, які можуть делегувати свої облікові обов'язки фахівцям.

Crowe Audit & Accounting Ukraine понад 13 років на ринку аудиторських та бухгалтерських послуг

Crowe Audit & Accounting Ukraine надає професійні послуги з ведення бухгалтерського обліку середнім і великим компаніям, компаніям з іноземними інвестиціями, представництвам, неприбутковим організаціям, філіям тощо, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та US GAAP в програмах 1c УТП, ЗУП, BASF, клієнтському програмному забезпеченні.

Професійний склад представлений понад 100 спеціалістами разом з аудиторською практикою, у тому числі понад 40 сертифікованих аудиторів України, АССА, CAP/CIPA. Ми надаємо послуги з ведення бухгалтерського обліку, встановлення обліку, ведення податкового та управлінського обліку, складання та подання звітності. Працюємо з клієнтами на загальній системі оподаткування, надаємо окремо послуги з обліку ПДВ, облік для резидентів Дія.City (податок на виведений капітал), платників на єдиному податку та сільськогосподарських товаровиробників (4 група), ведемо окремо облік нарахування заробітної плати та кадрововий облік для провідних глобальних платформ працевлаштування на базі Xero, Microsoft Dynamics тощо.

Наші послуги з бухгалтерського обліку:

 • Бухгалтерський та податковий аутсорсинг
 • Облік за МСФЗ/ПСБО/US GAAP
 • Розрахунок заробітної платні
 • Ведення управлінського обліку та складання звітності
 • Складання та подання фінансової, податкової, статистичної звітності
 • Ведення кадрового обліку та документообігу
 • Експрес перевірка та встановлення обліку
 • Супровід при податкових перевірках та аудитах
 • Автоматизація обліку
 • Облік ПДВ
 • Облік для резидентів Дія сіті (податок на виведений капітал)
 • Облік спрощеної системи оподаткування

Для підвищення ефективності роботи компанії клієнта, мінімізації податкових ризиків ми також надаємо послуги: з розробки та впровадження облікової політики, регламентів, положень як новоутворених, так і діючих компаній; організації документообігу відповідно до потреб компанії клієнта та вимог чинного законодавства із використанням інтегрованих систем бухгалтерського обліку та електронного документообігу (ЕДО); підготовки внутрішньої (управлінської) звітності згідно із потребами клієнта за наданими формами та інструкціями; впровадження та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності; відновлення реєстрації податкової накладної/коригування до неї у разі спрацювання системи СМ КОР тощо.

До послуг з ведення кадрового діловодства входить розробка та адаптація документації: з кадрового адміністрування – колективного договору; правил внутрішнього трудового розпорядку; положення про обробку та захист персональних даних; положення про комерційну таємницю; посадові інструкції; формування та ведення особових справ з сукупністю документів, які відображають відомості про трудову діяльність, військову службу, рівень освіти, кваліфікацію та біографічні дані персоналу; ведення поточної кадрової документації – особових карток працівників, наказів з кадрів, лікарняних, довідок на вимогу працівників; внесення відомостей про трудову діяльність працівників до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України; ведення документації з військового обліку військовозобов’язаних працівників; відстеження та запобігання ризиків, пов’язаних з відповідальністю за порушення трудових норм тощо.

Ведення обліку праці та її оплати включає:

 • підготовку документації з адміністрування заробітної плати – положення
 • про оплату праці;
 • положення про преміювання;
 • штатного розпису; трудових договорів та ін.;
 • ведення поточної документації з обліку праці та її оплати;
 • підготовку та подання обов’язкової звітності з персоналу до державних
 • контролюючих органів;
 • нарахування заробітної плати; складання та подання звітності тощо.