Бух

Аудит та страхування 

Ми маємо значний досвід аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів.

Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine має значний досвід аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів.

Ми пропонуємо комплексні послуги наших експертів

• аудит, перегляд, узгоджені процедури окремої та консолідованої фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ;

• підтримка роботи з фінансовою звітністю під час роботи з інвестиційними банками, рейтинговими агенціями, кредиторами, інвесторами та іншими зацікавленими сторонами;

• Стандартний аудит на основі національних норм, трансформація всіх видів звітів, складених на основі національних стандартів, у звітах, які повністю відповідають основним правилам МСФЗ.

Окрім служб обов'язкового аудиту, які повинні пройти всі публічні компанії, компанії, які випускають облігації, сертифікати на кошти, цінні папери та деривативи, та інші компанії, ми також надаємо послуги факультативного аудиту - податковий аудит, аудит бізнесу модель, яку передбачається придбати, аудит запасів, спеціальний аудит тощо.

Зв’яжіться з нами зі своїм питанням - і ми знайдемо рішення на нього!

Аудит фінансової звітності, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, спрямований на вивчення адекватності відображення фінансового стану компанії за рік у пакеті звітності, а також операційних результатів та грошових потоків за період відповідно до міжнародних стандарти та вимоги фінансових ринків.

Прозорість бізнесу та довірна звітність - це мета, яку намагаються досягти всі фінансово відповідальні компанії.

Наші фахівці допоможуть вам вирішити ці питання! Під час аудиту ми використовуємо різні тестові процедури, які включають як всесвітньо визнані, так і власні розробки, які адаптовані до потреб українського ринку та різних галузей економіки.

Ми пропонуємо вам кваліфіковану роботу, що виконується для процвітання вашого бізнесу.

Crowe A&A Ukraine та Crowe Erfolg Ukraine надають послуги корпоративним директорам та інші послуги, пов'язані з представництвом інтересів наших клієнтів.

Ми пропонуємо своїм клієнтам високоякісні послуги, які базуються на глибокому розумінні ділового середовища та усвідомленні унікального досвіду наших фахівців. Наш досвід базується на участі в командах, які надають фінансування шляхом випуску облігацій, IPO та приватного розміщення. Наші партнери в Люксембурзі мають найвище визнання серед податкових органів, а також хороші робочі стосунки з представниками місцевих органів влади

Наш великий досвід проектів, пов'язаних із консолідацією зі складною структурою прав власності, а також залученням переходу фінансового обліку до "швидкого закриття" - значно полегшить ваші зусилля щодо IPO.

Crowe A&A Ukraine та Crowe Erfolg Ukraine співпрацюють із закордонними представництвами BIG4, підтверджуючи довіру професіоналів високого рівня до якості наших послуг. Більшість угод, виконаних нашою командою в рамках проектів первинного розміщення акцій, є частиною цього довгострокового співробітництва.

Міжнародне визнання - доказ якості нашої роботи.

Огляд фінансової звітності - дає змогу аудитору заявити, чи на основі процедур, які не надають усіх доказів, необхідних для проведення аудиту, що-небудь потрапило до уваги аудитора, що змушує аудитора вважати, що фінансова звітність є не готується з усіх суттєвих аспектів відповідно до визначеної структури фінансової звітності.

Огляд дає помірний рівень впевненості, що інформація, що підлягає перегляду, не містить суттєвих викривлень; це виражається у формі негативної впевненості.

Огляд послуг з фінансової звітності включає:

• огляд фінансової звітності, підготовленої відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку;

• огляд фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ-МСБО;

• Огляд фінансової звітності, підготовленої відповідно до загальних стандартів США.

Податковий аудит - це незалежна перевірка систем обліку та оподаткування компанії щодо:

·       обчислення та сплата податків і зборів за певний проміжок часу

·       Державні платежі до бюджету та позабюджетних фондів,

·       відповідність облікової та податкової систем вимогам закону.
    Одночасно набуває все більшої популярності комплексний аудит податків.

·          правильність бази оподаткування кожного податку

·  Грамотний податковий аудит допоможе вам уникнути податкових ризиків та відповідальності у вигляді штрафів та пені.

Причини цього прості - регулювання оподаткування забезпечується тисячами законів та постанов, в яких бухгалтер часто не має можливості розібратися через хронічну нестачу часу.

Команда Crowe A&A Ukraine та Crowe Erfolg Ukraine пропонують провести комплексний, глибокий податковий огляд, швидку діагностику, яка може включати аудит певних податків чи зборів. Під час перевірки ми будемо проводити податковий, юридичний, а за потреби і кадровий аудит, відповідно до методів та принципів податкового аудиту Державної податкової служби. Ми також аналізуємо судову практику податкових зборів та аудиторську звітність.

У процесі податкового аудиту ми визначимо:

·       Усі можливі порушення, пов’язані з неправильним нарахуванням податкових зобов’язань;

·       Помилкові методи обліку.

За результатами податкової перевірки ми надаємо клієнтові конфіденційний звіт, включаючи примітки щодо відповідності податкової звітності українським структурам у всіх суттєвих аспектах. Він буде містити:

1. достовірні дані про податкові ризики та фактичний стан податкових проблем компанії;

2. передбачувані наслідки для компанії та керівництва;

3. можливі штрафи та штрафи, сума додаткових податків, які будуть нараховані після перевірки податковими органами.

У разі будь-яких порушень у бухгалтерському обліку та оподаткуванні, виявлених під час аудиту, команда Crowe A&A Ukraine та Crowe Erfolg Ukraine надає рекомендації відповідно до законів України, спрямовані на виправлення помилок, допомагає у підготовці зазначених декларацій. Кваліфікована податкова консультація з будь-яких питань, пов'язаних з оподаткуванням - завжди у вашому розпорядженні.

Внутрішній аудит дозволяє керівництву об'єктивно оцінити поточну ситуацію в процесі прийняття рішень і надає рекомендації щодо вдосконалення бізнес-процесів. Внутрішній аудит оптимізує управління ризиком компанії.

Ми надаємо нашим клієнтам:

·      Повний спектр служб внутрішнього аудиту для аутсорсингу, який включає передачу функцій, повноважень та відповідальності.

·      Часткове аутсорсинг як аудит конкретних питань, погоджених із замовником, включаючи участь співробітників внутрішнього аудиту клієнта.

Цей вид послуг буде цікавим для абсолютно різних рівнів та сфер діяльності компаній.

Ми можемо запропонувати вам:

·        економія ваших ресурсів на установці відділу внутрішнього аудиту у вашій компанії;

·        аудит окремих напрямків;

·          залучення додаткових аудиторських ресурсів у пікові періоди роботи вашого аудиторського персоналу;

·        вміння користуватися послугами експертів у різних сферах;

·        отримати доступ до передових технологій та методології внутрішнього аудиту.

Crowe A&A Ukraine та Crowe Erfolg Ukraine пропонують вам всебічну співпрацю у всіх фінансових питаннях, професіоналізм у їх вирішенні, завдяки якому ви будете приймати ефективні та послідовні рішення щодо майбутнього вашого бізнесу.

Затверджені процедури взаємодії - проведення процедур аудиторського характеру, на які аудитор та суб'єкт господарювання та будь-які відповідні треті сторони домовились та звітувати про фактичні висновки.

Зобов'язання виконувати узгоджені процедури може залучати аудитора до виконання певних процедур, що стосуються окремих статей фінансових даних (наприклад, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, закупівлі у пов'язаних сторін та продажі та прибуток суб'єкта господарювання), фінансова звітність (для наприклад, баланс) або навіть повний набір фінансових звітів.