Crowe Romania

Sinteză asupra prevederilor legate de coasigurați și persoanele în întreținere

Referințe: Legea nr. 227/2015, Lege 95/2006

01.09.2021
Crowe Romania
România

Alături de persoanele asigurate in sistemul de sănătate public, ca urmare a plații unei contribuții lunare, Legea 95/2006 stabilește și alte categorii de persoane care pot beneficia de drepturi similare persoanelor asigurate, fără obligativitatea plătii unei contribuții, intre care in cele mai frecvente sunt:

  • Copii pana la vârsta de 18 ani
  • Tinerii între 18 și 26 ani, dacă sunt elevi, absolvenții de liceu (pentru maxim 3 luni), ucenicii și studenții, cu condiția să nu realizeze venituri din muncă
  • Soțul, soția și părinții, aflați în întreținerea unei persoane asigurate (respectiv persoane coasigurate care nu realizează venituri)

Copiii pe perioada cât sunt minori dar și ulterior, atâta timp cât își continua studiile sunt asigurați în mod automat în sistemul public de sănătate.

Salariatul care dorește să ia în întreținere un coasigurat fără venituri (cu scopul ca acesta să beneficieze de asigurare de sănătate) trebuie să informeze angajatorul și să prezinte acestuia documente justificative:

  • Copie a documentelor de identitate și acte justificative de unde rezulta relația de rudenie
  • Declarație  pe propria răspundere a persoanei coasigurate din care rezultă că nu realizează venituri
  • Declarație pe propria răspundere a asiguratului prin care solicită luarea în întreținere
  • Opțional, adeverință eliberata de Administrația Fiscală, din care s[ rezulte că persoana nu realizează venituri


Pe de altă parte, la calculul impozitului pe venit, salariatul poate beneficia de o sumă neimpozabilă sub formă de deducere personală care variază (crește) în funcție de numărul de persoane pe care aceștia le au în întreținere. Codul fiscal definește persoana în întreținere ca fiind soția, soțul, copiii și alte rude pana la gradul doi inclusiv (respectiv părinți, copii, bunici, nepoți, frați/surori) , care nu realizează venituri peste suma de 510 ron lunar și nu dețin, in anumite condiții, terenuri agricole sau silvice.

Deducerea personală pentru copiii minori ai salariaților se poate acorda ambilor părinți, în timp ce pentru celelalte categorii de persoane, deducerea se poate acorda unui singur contribuabil.

Astfel un salariat poate avea mai multe persoane în întreținere, cu scopul de a beneficia de o valoare mai mare ca deducere personală, însă doar o parte din acestea pot deveni coasigurați, respectiv doar soțul/soția sau părinții care nu realizează venituri.