Crowe Romania

Se vor acorda tichete cu valoarea de 100 de lei, persoanelor care se vaccinează cu schema completă

Referințe: ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 august 2021

13.09.2021
Crowe Romania
Insert Featured Image Caption
România

Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare beneficiază de o alocaţie de hrană, în valoare totală de 100 lei, sub forma tichetelor de masă pe suport hârtie, care au caracteristicile fizice şi valorice prevăzute de cap. II - Tichete de masă din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Tichetele vor putea fi emise fără datele personale ale beneficiarilor, acestea urmând să fie completate la momentul distribuirii acestora.

Cheltuielile aferente acestor tichete se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Alocaţia de hrană, sub forma tichetelor de masă, reprezintă venit neimpozabil pentru persoanele fizice, conform art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Tichetele de masă se achiziţionează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi se distribuie centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie, ambulatoriilor de specialitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 19/2021, Ministerul Sănătăţii va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor de mai sus, cuprinse la art. 21 indice 2 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.