Crowe Romania

S-au modificat regulile semnării electronice a actelor de muncă

Referințe: LEGE nr. 208 din 21 iulie 2021

02.08.2021
Crowe Romania
România

În Monitorul Oficial nr. 720, partea I din 22 iulie s-a publicat Legea 208 din 2021 pentru aprobarea OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relațiilor de muncă şi pentru modificarea altor acte normative.

Dovada instruirii de sănătate și securitate în muncă va putea fi efectuată cu semnătura electronică simplă, nu doar cu cea avansată sau cea calificată.

În Legea 208 se precizează că angajatorul nu poate obliga salariaţii să folosească semnătura electronică avansată sau calificată la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă.

Părțile trebuie să utilizeze același tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică.

Contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, precum şi înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă se arhivează de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, și ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, și vor fi puse la dispoziția organelor de control competente, la solicitarea acestora, se mai arată în Legea 208 din 2021.

Organele de control competente au obligaţia de a accepta, pentru verificare şi control, contractele individuale de muncă şi actele adiţionale, precum şi înscrisurile/documentele din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit legii, fără a le solicita şi în format letric. La solicitarea acestora, documentele încheiate cu semnătura electronică pot fi transmise în format electronic şi anterior efectuării controlului.

Angajatorul poate suporta, pentru el şi pentru angajaţii săi, cheltuielile pentru achiziţionarea semnăturilor electronice avansate sau semnăturilor electronice calificate, utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cheltuielile efectuate de angajator pentru achiziționarea semnăturilor electronice avansate sau semnăturilor electronice calificate reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.