October

Principalele modificări legislative ale lunii Octombrie 2022

05.11.2022
October

1. Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal 

În Monitorul Oficial nr. 967 din 4 octombrie 2022, a fost publicat Ordinul Ministerului finanțelor și Ministrul cercetării, inovării și digitalizării nr. 3.265/21.453/2022 privind modificarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal. 

Astfel încât, potrivit acestui ordin, începând cu 1 ianuarie 2023, vor intra în vigoare modificările de mai jos.

 

✓ Se modifică condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca activitățile de cercetare-dezvoltare sa fie eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal, respectiv se clarifică definiția proiectului de cercetare-dezvoltare și categoriile rezultatului activității de cercetare-dezvoltare, se extinde lista de elemente prin care este identificat proiectul, se modifică listă activităților de cercetare aplicativă și/ sau dezvoltare tehnologică.

 

✓ Se constituie un corp de experți înscriși în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare. În vederea încadrării proiectelor și activităților pentru a beneficia de stimulentele fiscale prevăzute în Codul fiscal la titlul II Impozit pe profit, contribuabilul poate solicita certificarea activității de către un expert înscris în registrul prevăzut mai sus. Prin excepție, contribuabilii mari au obligația de a solicita această certificare. În cazul proiectelor și activităților de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice naționale și internaționale, nu este necesară această certificare.

 

În Monitorul Oficial nr. 1.051 din 31 octombrie 2022, a fost publicat și Ordinul nr. 21.578 din 2022 al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea constituirii Registrului național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare — REXCD, a Metodologiei de selecție pentru Corpul de experți și a Normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare.

 

2. Praguri valorice Intrastat

În Monitorul Oficial nr. 1044 din 28 octombrie 2022, a fost publicat Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 1493/2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2023. Prin acest ordin, cresc pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri pentru anul de referință 2023 de la 900.000 lei la 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri și, respectiv, pentru introduceri de bunuri.

 

3. E-Factura

ANAF a publicat pe site-ul propriu, la secțiunea Ghiduri curente și alte materiale informative, un material informativ incluzând o serie de întrebări și răspunsuri în legătură cu sistemul RO e-factura în 3 octombrie 2022.

 

4. Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică

În Monitorul Oficial nr. 1037 din 25 octombrie 2022, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1843/2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declarației pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, precum și de constituire și executare a garanției, de către persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România.

 

5. Formularul 179 "Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”

În Monitorul Oficial nr. 1000 din 14 octombrie 2022, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1797/2022 privind modificarea modelului și conținutului formularului 179 "Declarație privind compensația la carburanți”. Astfel încât, începând cu 14 octombrie 2022, se extinde lista operatorilor economici care au obligația sa completeze și să depună declarația, incluzându-se în categoria clienților finali operatorii economici autorizați care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru revânzare.

 

6. Impozitare internațională

În 4 octombrie 2022, a fost actualizată anexa nr. 1 din lista UE de jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal, adoptată de Consiliul Uniunii Europene și include următoarele jurisdicții: Samoa Americană; Anguilla; Bahamas; Fiji; Guam; Palau; Panama; Samoa; Trinidad și Tobago; Insulele Turks și Caicos; Insulele Virgine Americane și Vanuatu. 

Menționam că, în calculul impozitului pe profit, cheltuielile privind tranzacțiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacțiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, sunt nedeductibile în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții care nu au un scop economic. De asemenea, această listă trebuie luată în considerare în analiza necesității raportării aranjamentelor transfrontaliere de optimizare fiscală. 

 

OCDE a publicat în 10 octombrie 2022 „Cadrul de raportare a cripto-activelor”. Acest document a fost publicat și pe site-ul ANAF. 

 

A fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 275/33 din 25 octombrie 2022 Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Aceasta directivă instituie un cadru pentru un grad corespunzător de adecvare a salariilor minime legale, cu scopul de a asigura condiții de trai și de muncă decente; promovarea negocierilor colective pentru stabilirea salariilor și îmbunătățirea accesului efectiv al lucrătorilor la drepturile de protecție a salariului minim în cazurile prevăzute de dreptul național și/sau de convenții colective. Statele membre trebuie sa adopte măsurile necesare pentru a se conforma acestei directive până la 15 noiembrie 2024. 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România