ext

Principalele modificări legislative ale lunii Noiembrie 2023

06.12.2023
ext

1. Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, cresc salarile minime în sectorul construcții și industria agro-alimentară

2. Modificare plafoane încasări și plăți în numerar conform Legii nr. 296 din 2023 și OUG nr.98 din 2023

3. Pragurile valorice Intrastat pentru 2024 rămân aceleași ca în 2023

4. Modificări ale Convenţiei dintre România şi Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri

5. Modificări aduse declarației 100 cu privire la obligațiile din domeniul jocurilor de noroc

6. Extinderea listei de persoane care beneficiază de concediu de risc maternal

7. Aprobarea formatul certificatului prealabil fuziunii / transformării / divizării transfrontaliere


1. Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, cresc salariile minime în sectorul construcții și industria agro-alimentară

Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, salariul minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 4.000 RON lunar la 4.582 RON lunar pentru industria construcțiilor și de la 3.000 RON lunar la 3.436 RON lunar pentru industria agro-alimentară. 

Modificările au fost aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 993 în data de 1 noiembrie 2023.

2. Modificare plafoane încasări și plăți în numerar conform Legii nr. 296 din 2023 și OUG nr.98 din 2023

Începând cu data de 11 noiembrie, s-au modificat anumite prevederi referitoare la încasările și plățile în numerar, potrivit Legii nr. 296 din 2023, si modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.98/2023.

Modificările le puteti regăsi în Flash alert din data de 17.11.2023. 

3. Pragurile valorice Intrastat pentru 2024 rămân aceleași ca în 2023

Conform Ordinul nr. 1539/2023, sunt aprobate următoarele praguri valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice privind comerțul intra-UE cu bunuri pentru anul de referință 2024:

  • 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri;
  • 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

Operatorii economici care, în cursul anului 2023, au realizat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, cu o valoare anuală separată pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, care depășește valorile pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2023, sunt obligați să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna de referință ianuarie 2024.

Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 01 februarie 2024.

Ordinul nr. 1539/2023 al Institutului Național de Statistică (INS), referitor la pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice privind comerțul intra-UE cu bunuri în anul 2024, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1041 din 16 noiembrie 2023.

4. Modificări ale Convenţiei dintre România şi Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri

Romania ratifică cel de-al doilea Protocol, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere.

Prin acest protocol, se aduc modificări privind metodele pentru eliminarea dublei impuneri. România folosește metoda deducerii. Luxembourg folosește atât metoda deducerii, cât și cea a scutirii, cu prevederi specifice pentru venituri din dividende, dobânzi, redevențe și comisioane.  

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1020 din 8 noiembrie 2023 a fost publicat Al Doilea Protocol de modificare a Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, așa cum a fost modificată de Protocolul și Protocolul adițional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011, din 06.12.2022.

5. Modificări aduse declarației 100 cu privire la obligațiile din domeniul jocurilor de noroc

Începând cu 09 noiembrie 2023, se modifică formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" cu privire la obligațiile din domeniul jocurilor de noroc, respectiv taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări; taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este lunară și taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este anuală/integrală.

Ordinul 1857/2023 prin care s-a modificat formularul 100 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1021 din 09 noiembrie 2023.

6. Extinderea listei de persoane care beneficiază de concediu de risc maternal

Începând cu 16 noiembrie 2023, beneficiază de concediu de risc maternal și persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. În acest caz, baza de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare.

Legea nr. 342/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1029 în data de 13 noiembrie 2023.

7. Aprobarea formatul certificatului prealabil fuziunii / transformării / divizării transfrontaliere

Prin Ordinul nr. 2035/C/2023, în vigoare din 3 noiembrie 2023, sunt aprobate formatul, elementele de siguranţă şi structura certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere, ale certificatului prealabil transformării transfrontaliere, respectiv ale certificatului prealabil divizării transfrontaliere, în formă letrică şi electronică.

Certificatele sunt furnizate autorităților competente pentru a verifica legalitatea procedurilor desfășurate în cadrul operațiunilor societăților participante în statele membre ale Uniunii Europene. Această furnizare se realizează în format electronic, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerciale.
Certificatele sunt emise către societatea care a depus cererea pentru obținerea certificatului prealabil, fie sub formă scrisă, fie, în funcție de preferința acesteia indicată în cerere, sub formă electronică.

Acest ordin vine în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1002 din 3 noiembrie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 2035/C/2023 pentru aprobarea formatului, elementelor de siguranță și structurii certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere, ale certificatului prealabil transformării transfrontaliere, respectiv ale certificatului prealabil divizării transfrontaliere.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România