ext

Modificare plafoane încasări și plăți în numerar conform Legii nr. 296 din 2023 și OUG nr.98 din 2023

17.11.2023
ext

Începând cu data de 11 noiembrie, s-au modificat anumite prevederi referitoare la încasările și plățile în numerar, potrivit Legii nr. 296 din 2023, si modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.98/2023. 

Noile schimbări aduse de cele doua acte normative sunt:

  • plățile din avansuri spre decontare sunt acum limitate la suma de 1.000 de lei pe zi, fiind reducere de 5 ori de la 5.000 de lei pentru fiecare persoană, 
  • sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, liber profesioniştilor, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei, cu anumite excepții conform legii;
  • operațiunile de încasări şi plăți în numerar efectuate între persoanele aflate în categoriile mentionate mai sus și persoanele fizice în calitate de asociați/acţionari/administratori/persoane fizice/alţi creditori exclusiv creditorii instituționali care desfăşoară activităţi de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinaţia acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar;

Următoarele plafoanele de încasări și plăți aplicabile conform Legii nr. 70 din 2015 vor rămâne nemodificate, respectiv:

  • se menține plafonul de 5.000 lei pentru încasări și plăți, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi, de la persoanele juridice, PFA-uri, II-uri, IF-uri, liberi profesioniști și persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică;
  • magazinele de tip cash and carry sunt restrânse să efectueze încasări cu o limită zilnică de 10.000 de lei de la persoanele menționate anterior și prevăzute de lege;
  • pentru operațiunile între persoane fizice se păstrează plafonul de 50.000 lei;
  • operațiunile de încasări şi plăți în numerar, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România