ext

Principalele modificări legislative ale lunii Decembrie 2023

11.01.2024
ext

1. Noi modificări ale Codului Fiscal și ale altor acte normative prin Ordonanța de urgență nr. 115 din 2023

2. Norme metodologice actualizate de aplicare a Codului Fiscal cu privire la TVA și venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3. Liste pentru contribuabili mari si mijlocii, valabile începând cu 1 ianuarie 2024

4. Noutăți TVA - noul registru de achiziții de locuințe cu cota redusă de TVA și obținere certificat de amânare de la plata în vamă a TVA

5. Noutăți impozitare persoane fizice – excludere activități IT de la aplicarea normelor de venit, noi formulare și salariul mediu brut pentru anul 2024

6. Clarificări aduse cu privire la persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și datorează impozit suplimentar

7. România a definitivat textul sintetizat pentru 55 de tratate de evitare a dublei impuneri cu modificările aduse de convenția multilaterală

8. S-a publicat procedura privind extinderea mecanismului de compensare a creanțelor fiscale

9. S-au publicat mai multe proceduri și formulare cu privire la obligațiile de raportare ale operatorilor de platformă

1. Noi modificări ale Codului Fiscal și ale altor acte normative prin Ordonanța de urgență nr. 115 din 2023 

Prin Ordonanța de urgență nr. 115 din 2023, publicată in Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023, se aduc o nouă serie de modificări fiscale cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitarea indivizilor, precum și se modifică alte acte normative. 

Modificările le puteți regăsi în Flash alert din 21.12.2023 aici.

2. Norme metodologice actualizate de aplicare a Codului Fiscal cu privire la TVA și venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

În ceea ce privește TVA, se actualizează normele metodologice și se aduc clarificări cu privire la cotele de TVA pentru lapte praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică, cozonacul și biscuiții, alimente cu zahăr adăugat, suplimente alimentare și livrarea de locuințe sociale. Se aduc clarificări în situația înregistrării TVA odată cu înregistrarea în registrul comerțului și în situația suspendării executării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dispusă de instanțele de judecată. Prevederile intră în vigoare de la 1 ianuarie 2024. 

Se actualizează normele metodologice și se aduc clarificări pentru impozitarea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal cu privire la definiția contribuabilului, perioada de deținere, data dobândirii și determinare impozitului. Prevederile intră în vigoare de la 29 decembrie 2023. 

Modificările se regăsesc în Hotărârea nr. 1336/2023 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 din 29.12.2023.

3. Liste contribuabili mari si mijlocii, valabile de la 1 ianuarie 2024

În 7 decembrie 2023, au fost publicate pe site-ul ANAF listele pentru contribuabili mari si mijlocii, valabile de la 1 ianuarie 2024. Publicarea acestor liste vine în urma modificărilor aduse prin Ordin nr. 1945 din 2023 cu privire la  selecția contribuabililor mari si mijlocii, pentru eficientizarea administrării acestor contribuabili.

Pentru administrarea contribuabililor mari, s-au eliminat criteriul continuității și criteriul investițional. Cu privire la contribuabili mijlocii, se elimină criteriul de continuitate și se mărește numărul de contribuabili mijlocii, în baza criteriului de bază, de la 15.000 la 20.000.

Ordinul nr. 1945/2023 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1097 din 06.12.2023.

4. Noutăți TVA – noul registrul al achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA și obținere certificat de amânare de la plata în vamă a TVA

În urma modificărilor aduse de Legea nr. 296 din 2023, se publică o nouă procedură privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA.  

În urma modificărilor aduse de Ordonanța de urgență nr. 115 din 2023, în vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA, persoanele depun la Autoritatea Vamală Română și declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu înregistrează obligații bugetare restante, altele decât cele menționate de Codul fiscal.

Ordinul nr. 2080/2023 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA a fost. publicat în Monitorul Oficial nr. 1990 din 29.12.2023. Ordinul nr. 5454/2023 pentru completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1193 din 29.12.2023.

5. Noutăți impozitare persoane fizice – excludere activități IT de la aplicarea normelor de venit, noi formulare și salariul mediu brut pentru anul 2024 

Prin Ordin nr. 5308 din 2023, se exclud următoarele activități din Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit: servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor, cu codurile CAEN 6202: Activități de consultanță în tehnologia informației și 6203: Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul.  Excluderea se aplică începând cu veniturile aferente anului 2024.

În luna decembrie, s-au publicat următoarele formulare cu privire la impozitare persoane fizice:

  • formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", actualizat cu noile prevederi cu privire la facilitățile fiscale și prestatori casnici; se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii noiembrie 2023;
  • formular 114 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuției asiguratorii și evidența nominală a lucrătorilor culturali profesioniști pentru care a fost plătită contribuția"; se aplică începând cu obligațiile declarative aferente semestrului II al anului 2023.

Conform Legii nr. 422 din 2023, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei.

Ordinul nr. 5308/2023 pentru abrogarea serviciilor IT din Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit a fost publicat în MO nr. 1105 din 8.12.2023.
Ordinul nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023 (formular 112) a fost publicat în MO nr. 1112 din 11.12.2023. 
Ordinul nr. 2.006/1.193/4.680/2023 (formular 114) a fost publicat în MO nr. 1164 din 21.12.2023.
Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 a fost publicată în MO nr. 1188 din 29.12.2023.

6. Clarificări aduse cu privire la persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și datorează impozit suplimentar

Sunt enumerate codurile CAEN aferente activităților desfășurate în sectoarele petrol și gaze naturale de către persoanele juridice, care datorează impozit specific pe cifra de afaceri, conform Codului Fiscal.  Prevederile intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Ordinul nr. 5433/2023 privind stabilirea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale potrivit Codului fiscal  a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1185 din 28.12.2023.

7. România a definitivat textul sintetizat pentru 55 de tratate de evitare a dublei impuneri cu modificările aduse de convenția multilaterală

România a definitivat textul sintetizat pentru 55 de tratate de evitare a dublei impuneri cu modificările aduse de convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, ratificată în România prin Legea nr.5/2022. 

Textul sintetizat al fiecăruia dintre cele 55 de tratate de evitare a dublei impuneri poate fi consultat aici.  

Prevederile convenției multilaterale se aplică de la 1 ianuarie 2024, în anumite condiții.

8. S-a publicat procedura privind extinderea mecanismului de compensare a creanțelor fiscale

Ca urmare a modificării Codului de Procedură Fiscală prin Legea nr.  93 din 2023, s-a publicat procedura privind stingerea, prin compensare, a creanțelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide și exigibile față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, cu obligațiile fiscale/bugetare datorate bugetului de stat, precum și schimbul de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale.

Ordinul nr. 5.329/2.201/2023 pentru aprobarea acestei proceduri a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1116 din 12 decembrie 2023.

9. S-au publicat mai multe proceduri si formulare cu privire la obligațiile de raportare ale operatorilor de platformă

S-au publicat următoarele formulare cu privire la obligațiile de raportare ale operatorilor de platformă:

  • formularul (707) "Cerere de înregistrare/mențiuni/renunțare pentru operatorii de platformă", disponibil pe site ANAF la link https://www.anaf.ro/Inreg-707/;
  • formularul (708) Informare privind alegerea efectuării în România a procedurilor de raportare, conform Codului de procedură fiscală;
  • formularul (F7000) cu privire la informațiile raportate de fiecare Operator de platformă care are obligația de raportare conform Codului de procedură fiscală.

Aceste formulare au fost publicate prin următoarele acte normative:  
Ordinul nr. 1946/2023 (formularul 707), publicat în Monitorul Oficial nr. 1098 din 06.12.2023; 
Ordinul nr. 2026/2023 (formular 708), publicat în Monitorul Oficial nr. 1144 din 19.12.2023 și 
Ordinul nr. 1996/2023 (formular F7000), publicat în Monitorul Oficial nr. 1167 din 21.12.2023.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România