Noi modificări legislative în luna octombrie

Principalele modificări legislative ale lunii Martie 2022

Amnistie diurne externe, nou regim fiscal diurne

14.04.2022
Noi modificări legislative în luna octombrie
Referințe: Legea 72/2022; OUG 20/2022; OPANAF 352/2022; OPANAF 373/2022

 

1.   Amnistie diurne externe si noul regim fiscal al diurnelor

În Monitorul Oficial nr. 315 din 31 martie 2022 a fost publicată Legea 72/2022 prin care se introduce amnistia fiscala a diurnelor externe precum si noul regim fiscal aplicabil diurnelor interne si externe.

Legea se adresează societăților care au acordat angajaților indemnizații sau sume de aceeași natură pentru delegare, detașare sau desfășurarea activității pe teritoriul altei țări, aferente perioadei de la 1 iulie 2015 până la data intrării în vigoare a prezentei legi, aceste indemnizații fiind ulterior recalificate de organul fiscal ca venituri salariale impozabile.

Astfel, aceste societăți beneficiază de anularea diferențelor de obligații fiscale principale şi/sau accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere. Obligațiile fiscale sunt anulate din oficiu de către ANAF prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului. 

Pentru contribuabilii care nu au fost supuși unei inspecții, organul fiscal nu va reîncadra diurnele externe și nu va emite decizii de impunere aferente acestei perioade.    

De asemenea, diferențele de obligații fiscale principale și/sau accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere, aferente perioadei de la 1 iulie 2015 la data intrării în vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate, se restituie contribuabililor, la cerere

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi se va emite un ordin ANAF în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Pe viitor, reîncadrarea fiscală a indemnizațiilor de delegare sau detașare va putea fi realizată de organele fiscale în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii.

Totodată, prin intermediul acestei legi se introduce un plafon suplimentar pentru cuantumul valorii neimpozabile a diurnelor, atât interne cât si externe, reprezentat de limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat; plafonul anterior de 2,5 ori nivelul aplicabil pentru instituții publice rămâne aplicabil in continuare.

Plafonul efectiv aferent celor 3 salarii de bază se calculează proporțional cu numărul de zile de detașare/delegare din numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.

Prevederile referitoare la noul plafon se aplică începând cu veniturile aferente lunii mai 2022.

 

2.   Facilități fiscale acordate contribuabililor pentru ajutoare umanitare în contextul conflictului militar de pe teritoriul Ucrainei

În Monitorul Oficial nr. 231 din data de 8 martie 2022 a fost publicată OUG nr. 20 din 7 martie 2022 prin care sunt acordate facilități fiscale contribuabililor care acorda ajutoare umanitare în contextul conflictului militar din Ucraina.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit deduc la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând cheltuieli cu donațiile în baniacordate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru asistența umanitară a cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. 

 

Pentru cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), se poate aplica unul din următoarele tratamente fiscale: 

  • aceste cheltuieli sunt asimilate cheltuielilor sociale, fiind deductibile în limita cotei de 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului; 
  • aceste cheltuieli sunt asimilate cheltuielilor de sponsorizare, putând fi scăzute din impozitul pe profit datorat, în limita a 20% din impozit dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri.

 

În plus, cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, sunt asimilate cheltuielilor cu sponsorizările, putând fi scăzute din impozitul pe profit datorat, in limitele menționate mai sus.     

 

În ceea ce privește contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aceștia scad din baza impozabilă sumele reprezentând donațiile în bani către IGSU. 

Cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate in baza solicitării DSU, precum si cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF și altor organizații internaționale, sunt asimilate cheltuielilor de sponsorizare și pot fi scăzute din impozitul datorat, în limita a 20% din impozit.

 

În cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente si determină venitul net anual în sistem real, acestea pot deduce cheltuielile reprezentând donațiile în bani către IGSU pentru asistența umanitară. De asemenea, vor considera deductibile cheltuielile cu bunurile și/sau serviciile acordate gratuit ca ajutoare umanitare in baza solicitării DSU, cu condiția încadrării acestora în aceleași limite cu cheltuielile sociale și sponsorizarea.

 

În sfera TVA, bunurile și serviciile acordate gratuit în scop umanitar de către persoane impozabile, în baza solicitării DSU, se consideră bunuri și servicii acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat. Prin urmare, aceste tranzacții nu reprezintă livrare de bunuri si nu se colectează TVA pentru sumele care se încadrează în plafoanele prevăzute de lege.

 

Prevederile de mai sus se aplică până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv.

 

3.   Clarificări cu privire la termenele de depunere a Declarației informative D406 Fișierul Standard de Control Fiscal SAF-T 

În Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 373 din 9 martie 2022 prin care se clarifica termenele de depunere a Declarației D406 pentru anumite categorii de contribuabili, astfel:

  • contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România, au obligația depunerii D406 începând cu 1 ianuarie 2025;
  • marii contribuabilii care începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligația depunerii declarației D406 în funcție de categoria în care au fost încadrați, respectiv 1 ianuarie 2023 sau 1 ianuarie 2025.

Mai multe detalii găsiți în Informarea legislativa pregătită de biroul nostru pentru luna noiembrie.

 

4.   Aprobarea noii proceduri de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare 

În Monitorul Oficial nr. 242 din 11 martie 2022 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 352 din 7 martie 2022 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Una din facilitățile introduse in anul 2020 in contextul pandemiei a fost acordarea rambursării TVA înainte de efectuarea inspecției fiscale, aceasta măsură devenind permanentă prin prevederile OG 11/2021.

Potrivit acesteia, TVA se rambursează cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, cu excepția unor situații reglementate distinct, pentru anumite categorii de contribuabili considerate de organul fiscal ca prezentând risc de rambursare necuvenită.

Prezenta procedura reglementează aplicarea practică a acestor prevederi si se aplică pentru deconturile de TVA depuse începând cu data de 1 februarie 2022.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România