Noi modificări legislative în luna octombrie

Principalele modificări legislative ale lunii decembrie

Modificarea Declarației Unice 2022

13.01.2022
Noi modificări legislative în luna octombrie
Referințe: Legea nr. 286/2021, Legea nr. 287/2021, Legea nr. 291/2021, Ordinul nr. 1941/2021, Legea 322/2021, OPANAF 2127/2021

1. Modificarea Declarației Unice 2022 Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Prin Ordinul 2127/2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022, a fost modificată Declaraţia unică pentru anul 2022 (formularul 212), în sensul introducerii de noi secțiuni / subsecțiuni care actualizează formularul, cum ar fi:

  • venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.
  • contribuții sociale datorate pentru venituri asimilate salariilor, din activitatea desfășurată în străinătate
  • indemnizațiile de 75% din câștigul salarial mediu brut primite de unele persoane în urma întreruperii activității datorită creșterii incidenței Covid, conform OUG 111/2021.

Separat de modificările aduse Declarației Unice de OPANAF 2127/2021, în contextul depunerii declarației unice in anul 2022, reamintim că prin creșterea salariului minim brut pentru acest an la 2.550 lei, plafonul de referință pentru calculul contribuțiilor sociale devine 30.600 lei (echivalentul a 12 salarii minime brute).

2. Modificarea formularului 093 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/declarație de mențiuni pentru persoane impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe

Prin Ordinul 1941/2021 publicat în Monitorul Oficial 1191 din 16 decembrie 2021, a fost modificat Formularul 093 și instrucțiunile de completare aferente.

Cu ocazia acestor modificări, formularul 093 este actualizat pentru a include schimbările din Codul fiscal cu privire la regimurile speciale în domeniul comerțului electronic (schimbări introduse prin OUG 59/2021, detaliate in informarea noastră legislativă publicată in luna iulie 2021 pe care o găsiți aici).

În plus, noul formular 093 va fi folosit de acum inclusiv pentru:

  • Mențiuni privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale (echivalentul formularelor 092 și 094)
  • Opțiune privind aplicarea regimului special pentru comerțul electronic intracomunitar (regimul UE) și cel pentru servicii electronice / de telecomunicații (opțiune anterior exercitată prin formularul 085)
  • Înregistrarea în scopuri de TVA în urma anulării acesteia (echivalentul formularului 099)

 

3. Modificarea regimului fiscal al sponsorizărilor începând cu 2022

Conform Legii 322/2021 publicată în Monitorul Oficial 1245 din 30 decembrie 2021, atât în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, cât și pentru cele care aplică sistemul de impozitare pe venitul microîntreprinderilor, dacă valoarea stabilită conform limitei reprezentând 0,75% din cifra de afaceri / 20% din impozitul pe profit / 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (după caz), diminuată cu sumele reportate, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot solicita redirecționarea impozitului pe profit pentru sponsorizări, prin depunerea unui formular.

Redirecționarea poate fi dispusă în termen de 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit sau data depunerii declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV. Plata sponsorizării se va face de către organul fiscal, din impozitul deja plătit.

Prevederea se aplică începând cu calculele de impozit realizate după 1 ianuarie 2022.  

 4. Aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de lemne de foc și unele publicații  digitale

In Monitorul Oficial 1168 din 9 decembrie 2021 s-au publicat Legile 286/2021 și 287/2021  prin care se stabilește că începând cu 1 decembrie 2021 pentru livrarea de lemne de foc către persoane fizice și juridice sau alte entități cota de TVA aplicabilă este de 5%.

Legea 291/2021, publicată în 10 decembrie 2021 în Monitorul Oficial nr. 1172, include printre livrările cu cotă de 5%  cărțile / ziarele / revistele publicate pe suport electronic, cu excepția celor care au predominant conținut video sau audio. Măsura se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro.

 

Crowe România