Newsletter 5/2020 – Acordarea de zile libere părinţilor în perioada închiderii şcolilor

Newsletter 5/2020 – Acordarea de zile libere părinţilor în perioada închiderii şcolilor

Referinţe: Lege 19/2020

16.03.2020
Newsletter 5/2020 – Acordarea de zile libere părinţilor în perioada închiderii şcolilor
Romania

În Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020 a fost publicată Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Va prezentăm mai jos principalele prevederi ale acestei legi, adoptată în contextul măsurilor de combatere a Covid19.

 

 

Condiţii cumulative de acordare a zilelor libere

Închiderea temporară a unităţilor de învăţământ unde copiii sunt înscrişi;

Copiii să aibă până la 12 ani sau până la 18 ani copiii cu dizabilităţi;

Locul de muncă al niciunuia dintre părinţi NU permite munca la domiciliu sau telemunca.

 

Beneficiari

Doar unul dintre părinţi poate fi beneficiar al prezentei reglementări. Acesta va depune o cerere la angajatorul său împreună cu o declaraţie a celuilalt părinte că nu a solicitat zile libere în temeiul acestui act normativ şi că locul său de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Se asimilează părintelui şi persoana singură din familia monoparentală, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

Angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, pot beneficia de zile libere doar cu acordul angajatorului.

 

Perioada

Prevederile sunt aplicabile pe toată durata în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ. Zilele în care angajatul se va găsi în această situaţie vor fi relevate distinct în pontajul lunar.

 

Cuantumul indemnizaţiei

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.429 Lei pentru 2020).

 

  

Debitorul obligaţiei de plată

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă va fi plătită de către angajator din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului.

Sumele pentru plata indemnizaţiei se vor deconta angajatorilor din Fondul de garantare al creanţelor salariale.

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

 

Boscolo & Partners