Newsletter 2/2017 - Modificari Cod fiscal, Cod procedura - ianuarie 2017

Newsletter 2/2017

Ramona Burduja
18.01.2017
Referinţe: OUG 84/2016, Lege 227/2015, Lege 207/2015

Modificari privind Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala

        Referinţe: OUG 84/2016, Lege 227/2015, Lege 207/2015

 

 

In Monitorul Oficial nr.977 din 6 decembrie 2016 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 84/2016 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.

Regasiti mai jos principalele modificari aduse Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala prin aceasta Ordonanta, modificari ce au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2017.

 

IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile

Noul Cod Fiscal a introdus in 2016 regula generala potrivit careia, in cazul in care evidenta contabila nu asigura identificarea cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile, era necesara alocarea unei parti din cheltuielile de conducere si administrare ca si cheltuieli nedeductibile.

Prezenta Ordonanta clarifica faptul ca nu se vor aloca cheltuieli nedeductibile pentru anumite venituri neimpozabile, cum ar fi: veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor, veniturile reprezentand cresteri de valoare ca urmare a reevaluarii activelor imobilizate, veniturile din impozitul pe profit amanat.

Este necesara in continuare alocarea de cheltuieli nedeductibile pentru veniturile din dividende, veniturile din cesiunea de parti sociale sau veniturile din lichidare.

Contribuabili inactivi/ reactivati

Sunt introduse noi prevederi referitoare la contribuabilii inactivi care se reactiveaza. Astfel, li se permite acestora, dupa data reactivarii, deducerea cheltuielilor aferente tranzactiilor efectuate pe perioada de inactivitate.

De asemenea, li se permite beneficiarilor care au efectuat achizitii de bunuri/servicii de la persoane juridice declarate inactive, sa-si deduca cheltuielile aferente acestor achizitii, in baza facturilor emise de catre furnizori dupa reactivare.

Profitul reinvestit

Se prelungeste pe termen nelimitat perioada de aplicare a facilitatii privind scutirea de impozit pentru profitul reinvestit. In plus, incepand din 2017, facilitatea se aplica si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice.

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

 

Persoana juridica romana care are un capital social de cel putin 45.000 lei poate opta sa plateasca impozit pe profit in loc de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Se diminueaza astfel plafonul pentru optiune, aceasta fiind anterior de 25.000 euro.

 

TVA

Registrul operatorilor intracomunitari

Incepand cu data de 1 ianuarie 2017 se desfiinteaza Registrul Operatorilor Intracomunitari ROI.

Ajustarea TVA pentru bunuri de capital

Conform noilor reglementari, ajustarea TVA pentru bunurile de capital se efectueaza esalonat, pentru o valoare de 1/5 sau 1/20 din taxa dedusa initial, pentru fiecare an din perioada ramasa de ajustare.

Se pastreaza obligatia ajustarii pentru valoarea integrala, in anumite situatii ca vanzarea sau casarea bunurilor de capital.

contribuabili inactivi/ cod TVA anulat

In mod similar cu prevederile aplicabile pentru impozitul pe profit, contribuabililor inactivi sau carora li s-a anulat codul de tva li se permite deducerea tva-ului aferent tranzactiilor efectuate pe perioada de inactivitate/anulare cod tva, dupa data reactivarii/ reinregistrarii.

De asemenea, li se permite beneficiarilor care au efectuat achizitii de de la persoane juridice declarate inactive sau cu codul de tva anulat, sa-si deduca TVA-ul aferent acestor achizitii, in baza facturilor emise de catre furnizori dupa data reactivarii/reinregistrarii.

Inregistrarea

in scop de tva

Conform prezentei Ordonante, organele fiscale nu vor mai anula inregistrarea in scop de TVA a unei entitati care intra in inactivitate temporara in baza cererii depuse la Registrul Comertului.

Regimul special pentru agricultori

Se introduce un regim special pentru agricultori, pentru care pot opta persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Agricultorii care aplica acest regim nu colecteaza TVA la vanzare si nici nu deduc TVA la achizitii, ci percep o compensatie in cota forfetara astfel: 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 si 8% pentru anul 2019.

Contribuabili care fac achizitii de la persoanele care aplica regimul special trebuie sa tina o evidenta separata a acestora si vor putea deduce contravaloarea compensatiei facturata de agricultor, similar cu deducerea TVA.

Declaratia 392

Conform noilor reglementari se suspenda depunerea declaratiei 392 pana la data de 31.12.2019.

 

PROCEDURA FISCALA

Rambursarea TVA

In cazul inspectiei fiscale anticipate efectuate pentru solutionarea cererilor de rambursare a TVA, perioada supusa verificarii va cuprinde exclusiv perioadele fiscale in care s-au derulat operatiunile care au generat soldul sumei negative a TVA. Verificarea altor perioade fiscale se va face doar in cazul in care exista indicii privind nerespectarea legislatiei fiscale sau stabilirea incorecta a obligatiilor fiscale.

Contestatii

Se modifica pragul de stabilire a competentei solutionarii contestatiilor, de la 5 milioane lei la 1 milion lei. Astfel, structurile specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice sunt competente pentru solutionarea contestatiilor ce au ca obiect creante fiscale de pana la 1 milion lei. Directia Generala de solutionare a contestatiilor din cadrul ANAF este competenta sa solutioneze contestatiile ce vizeaza creante fiscale in cuantum mai mare de 1 milion lei.

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowehorwath.ro.

 

Boscolo & Partners