split TVA

Sistemul de plata defalcata a TVA (split TVA) - Actualizare

Newsletter 1/2018

Ramona Burduja
10.01.2018
split TVA
  Referinţe: Legea 275/2017; OG 23/2017

In Monitorul Oficial nr. 1036/28.12.2017 a fost publicata Legea nr. 275 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA (split TVA). Va prezentam in continuare principalele prevederi ale acestei Legi si modificarile importante pe care ea le-a adus formei initiale stabilite prin OG 23/2017 (acesta din urma fiind detaliata in Circulara noastra nr. 9/2017).

Persoane obligate la plata defalcata a TVA

Spre deosebire de forma initiala, s-a restrans substantial lista persoanelor obligate sa aplice sistemul de plata defalcata a TVA la urmatoarele:

 • persoanele care la 31 decembrie 2017 au obligații restante reprezentand TVA mai mari de 15.000 lei (contribuabilii mari), 10.000 lei (cei mijlocii), respectiv 5.000 lei (restul) si aceste obligatii nu sunt achitate pana la 31 ianuarie 2018;

 • persoanele care inregistreaza din 2018 restante la TVA in limitele de mai sus, daca acestea nu sunt platite in 60 de zile lucratoare de la scadenta;

 • se afla in procedura de prevenire a insolventei sau de insolventa;

 • opteaza sa aplice sistemul de plati defalcate (optiune pentru minim 1 an).

Cum functioneaza

O persoana care se afla in situatiile de mai sus va trebui sa deschida cel putin un cont separat de TVA, ce poate fi utilizat doar in anumite conditii (prevazute mai jos). O astfel de persoana va fi obligata sa primeasca/sa plateasca defalcat valoarea facturii: baza va fi incasata in/platita din contul curent, iar TVA in/din contul aferent taxei.

Atentie! Sistemul afecteaza si persoanele care nu sunt obligate sau nu au optat pentru aplicarea platilor defalcate, deoarece orice entitate impozabila va efectua defalcat platile catre furnizorii sai care aplica sistemul, cu exceptia persoanelor neinregistrate in scopuri de TVA care, fata de varianta din OG 23/2017, nu mai au obligatia defalcarii platilor in relatia cu un furnizor care aplica sistemul.

Sfera de aplicare

Plata defalcata de TVA se aplica pentru toate livrarile de bunuri/ prestarile de servicii taxabile pentru care locul livrarii/prestarii se considera a fi in Romania din punct de vedere al TVA. Sistemul se aplica pentru facturile emise dupa data inregistrarii furnizorului in sistem si implicit beneficiarii trebuie sa plateasca defalcat doar aceste facturi.

Se excepteaza operatiunile pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei prin taxare inversa, operatiunile supuse regimurilor speciale, care implicit nu au TVA inscris pe factura, precum si facturile platite in natura, prin compensare, facturile platite in numerar si cu cardul.

Incasari in contul de TVA

Contul de TVA se va credita in principal cu:

 • TVA incasata de la clienti aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii (inclusiv TVA aferenta avansurilor);

 • Sume incasate ca urmare a ajustarii bazei de impozitare (facturi storno) sau in urma corectarii unor facturi / erori la plata;

 • Sume transferate din contul curent propriu deschis la aceeasi unitate bancara sau din alt cont de TVA al titularului;

 • In cazul incasarilor in numerar/card, contribuabilii au obligatia sa transfere in contul propriu de TVA sumele reprezentand TVA aferenta acestor incasari, in termen de 30 zile lucratoare (fata de 7 zile prevazute in OG 23). Se permite deducerea valorii TVA aferenta platilor in numerar din ziua respectiva.

Plati din contul de TVA

Contul de TVA se va debita in principal cu:

 • TVA achitata furnizorului/prestatorului, aferenta achizitiilor de bunuri/servicii (inclusiv taxa aferenta avansurilor);

 • TVA achitata la bugetul de stat;

 • Sume rezultate ca urmare a ajustarii bazei de impozitare (facturi storno) sau in urma corectarii unor erori la plata

 • Sume reprezentand TVA achitat in numerar sau cu cardul din contul curent

 • Sume transferate in contul curent propriu deschis la aceeasi unitate bancara, in limita sumelor transferate anterior din contul curent

 • Este interzisa retragerea de numerar

Nu mai este necesara aprobarea ANAF pentru debitarea contului, dar sanctiunile sunt semnificative in cazul folosirii sumelor in mod incorect.

Facilitati pentru aplicarea optionala

Contribuabilii care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA vor beneficia de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/venitul microintreprinderii aferent perioadei in care aplica sistemul.

Sanctiuni

Principalele sanctiuni sunt:

 • Pentru platile facute de beneficiari in alt cont decat contul de TVA al furnizorului se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din suma de TVA platita eronat, daca plata nu se corecteaza in 7 zile lucratoare.

 • Daca se fac alte plati din contul de TVA decat cele permise expres de lege si acestea nu se corecteaza in 30 de zile, sanctiunea ajunge la 50% din valoarea TVA debitat eronat.

 • Necomunicarea contului de TVA catre clienti se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

 • Legea prevede si alte sanctiuni pentru diverse operatiuni facute fara respectarea prevederilor iar acestea variaza de la 0,06%/zi pana la 10% sau chiar 50% din suma.

ATENTIONARI

 • Inclusiv persoanele care nu aplica sistemul pot fi sanctionate si deci sunt afectate de acest regim.

 • Neindeplinirea de catre furnizorii care aplica sistemul a obligatiei de a comunica beneficiarilor acest lucru precum si contul de TVA aferent, nu absolva beneficiarii de raspunderea de a-si verifica furnizorii si de a plati TVA defalcat catre acestia.

 • Cum astfel de furnizori pot opta oricand pentru aplicarea sistemului, recomandarea noastra este ca la fiecare plata sa se verifice daca furnizorul respectiv aplica sau nu sistemul de plati defalcate a TVA, in registrul special de pe site-ul ANAF (https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/).

 • In cazul in care furnizorul aplica sistemul dar nu v-a furnizat nici un cont de TVA, se va utiliza contul de TVA al acestuia deschis automat in numele sau la Trezorerie si publicat pe site-ul ANAF (https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/).

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowehorwath.ro.Boscolo & Partners