Newsletter 10/2019 – Modificări în legislația fiscală

Newsletter 10/2019 – Modificări în legislația fiscală

Referințe: Legea 156/2019, OUG 31/2019, OUG 43/2019, HG 213/2019, Ordin 1888/2019

23.09.2019
Newsletter 10/2019 – Modificări în legislația fiscală
Romania

În ultimele luni au fost aduse o serie de modificări şi completări legislaţiei fiscale prin următoarele acte normative: Lege 156/2019 privind modificarea plafonului de deducere pentru cheltuielile cu sponsorizările, publicată în Monitorul Oficial nr. 625/26.07.2019, Ordonanţa de urgenţă 31/2019 privind acordarea unor facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 403/23.05.2019, Ordonanţa de urgenţă 43/2019 privind clarificarea aplicării facilităților fiscale acordate sectorului construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 507/21.06.2019, Hotărârea de Guvern 213/2019 pentru modificarea şi completarea titlului TVA din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 282/12.04.2019, Ordin 1888/2019 privind extinderea obligației depunerii declarației 094 la toate societățile care vor utiliza perioada trimestriala pentru TVA, publicată în Monitorul Oficial nr. 592/18.07.2019.

 

Regăsiți mai jos principalele modificări aduse legislației fiscale prin actele normative enumerate mai sus.

 

Impozitul pe profit

 

Credit fiscal sponsorizări

 

Se majorează pragul stabilit ca procent din cifra de afaceri până la care firmele îşi pot deduce cheltuielile de sponsorizare de la 0,5% la 0,75%

 

Celălalt prag, care limitează creditul fiscal la 20% din impozitul pe profit datorat, prag care trebuie respectat cumulativ cu cel referitor la cifra de afaceri, a rămas neschimbat.

 

Vă reamintim că deducerea din impozit a valorii sponsorizării este posibilă numai dacă beneficiarul acesteia este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

Impozitul pe venit şi contribuţii sociale obligatorii

 

Facilităţi pentru sectorul construcţiilor

 

Ordonanţa aduce modificări şi clarificări în ceea ce priveşte aplicarea facilităţilor fiscale pentru salariaţii din sectorul construcţiilor, facilităţi introduse prin OUG 114/2018 (despre care v-am informat prin Circulara nr. 3/2019).

 

În acest sens, se lărgeşte aria de activităţi pentru care se aplică facilitatea fiscală prin introducerea a trei noi coduri CAEN: 2351 – Fabricarea cimentului, 2352 – Fabricarea varului și ipsosului, 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

 

Separat, se modifică modalitatea de determinare a cifrei de afaceri luată în calcul din activitățile aferente codurilor CAEN acceptate, în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală (care reprezintă una dintre condițiile de aplicare a facilităților fiscale), astfel:

  • pentru societăţile nou-înființate, cifra de afaceri se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea (dacă limita cifrei de afaceri de 80% este depăşită, scutirea se aplică);
  • pentru societăţile existente la 1 ianuarie al fiecărui an, baza de calcul o reprezintă cifra de afaceri înregistrată în anul anterior. Pentru societăţile care au realizat în anul anterior 80% sau mai mult din cifra de afaceri din activitățile pentru care se acordă facilitați fiscale, aceste facilităţi se vor aplica pe toată durata anului în curs (nu se va mai calcula lunar limita cifrei de afaceri de 80%). Pentru societăţile care nu au realizat această limită minimă a cifrei de afaceri, se va aplica principiul companiilor nou-înființate.

Vă reamintim că veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, partea din venitul brut lunar care depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale.

 

Taxa pe valoarea adăugată

 

Modificări privind obligația depunerii formularului 094

Se extinde obligaţia depunerii anuale a „Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent” (formular 094) şi la persoanele impozabile care au utilizat luna ca perioadă fiscală in anul precedent (şi care revin la trimestru ca perioadă fiscală), dar nu au mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de EUR 100.000.

 

Completări norme pentru operațiunile de comercializare pachet bunuri cu cote diferite

 

Au fost aduse actualizări normelor metodologice aplicabile TVA-ului în contextul adăugării Cauzei C-463/16 Stadion Amsterdam CV pronunţată de Curtea Europeană de Justiție (operaţiunile accesorii beneficiază de tratamentul fiscal al operaţiunii principale).

 

Astfel, în situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri sau servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard de TVA și se poate stabili o operațiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului va fi cota de TVA atribuită operațiunii principale, chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație poate fi identificat.

 

În situaţia în care nu se poate stabili operaţiunea principală, se aplică cota de TVA corespunzătoare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate. În caz contrar se consideră că are loc o operaţiune complexă unică, aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a pachetului.

 

Cota redusă de TVA pentru alimentele de înaltă valoare calitativă

 

Se reduce cota de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

Prevederile intră în vigoare începând cu 1 iunie 2019.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiza cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătura cu subiectele expuse vă rugam sa ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

Boscolo & Partners