December

Principalele modificări legislative ale lunii Decembrie 2022

16.01.2023
December

1. Modificări aduse OG 16/2022, și implicit Codului Fiscal 

Legea 370/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1228 din 20.12.2022, aprobă cu o serie de modificări OG 16/2022, după cum urmează:

 

1.1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 

• Limita privind cifra de afaceri de 500.000 EUR se aplică începând cu veniturile obținute după 1 ianuarie 2023. Astfel, societățile care la finalul anului 2022 au înregistrat venituri între 500.000 EUR și 1.000.000 EUR pot aplică în continuare regimul de impozitare pe venitul microîntreprinderilor.

 

• Sunt exceptate veniturile din consultanță fiscală pentru îndeplinirea condiției privind limita veniturilor din consultanță sau management, pentru a putea aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. 

 

• Dacă societățile care activează în domeniul HORECA obțin și venituri din alte activități decât cele aferente codurilor CAEN aferente domeniului HORECA și aceste alte venituri depășesc 500.000 EUR sau sunt în procent mai mare de 20% din consultanță sau management, pentru aceste activități suplimentare se va datora impozit pe profit. 

 

1.2. Impozitul pe dividende

 

Se clarifica situația dividendelor distribuite interimar în cursul anului 2022, în sensul că pentru acestea cota de impozit rămâne 5%. 

 

1.3. Amânare modificări taxe locale aduse de OG16

 

• Modificările cu privire la impozite și taxe locale prevăzute de OG16/2022, vor fi amânate până în ianuarie 2025. 

 

• Este introdusă o scutire de la impozitul / taxa pe clădiri pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuința pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consum propriu. 

 

1.4. Obligația acceptării plăților cu cardul 

 

Începând cu 1 ianuarie 2023, societățile care au încasări anuale în numerar de peste 50.000 lei, sunt obligate să accepte plata cu cardul. 

 

2. Salariul minim din 2023

În Monitorul Oficial din 9 Decembrie 2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.1447/2022 conform căreia începând cu 1 Ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata, este de 3.000 lei pe luna. Amintim că această sumă va fi folosită inclusiv la calculul contribuțiilor sociale obligatorii pentru alte venituri decât cele din salarii.

 

3. Noutăți privind procedura de utilizare și funcționare a sistemului național RO e-Transport

În dată de 29.12.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr 1264, Ordinul ANAF nr 2545 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Acest ordin abrogă și înlocuiește Ordinul 1190/2022.

 

Actualizările cele mai importante sunt următoarele: 

 

• Categoriile de autovehicule care pot fi monitorizate sunt cele cu o masă maximă autorizată de peste 2,5 tone (anterior limita era de 3,5 tone) 

 

• Rămân limitele de greutate (500 kg) și valoare (10.000 lei) 

 

• pentru utilizarea sistemului, utilizatorii trebuie să fie înregistrați în SPV 

 

• se stabilesc reguli pentru situația în care bunurile nu sunt recepționate de beneficiar sau dacă transportul nu este finaliza în termenul de valabilitate al codului UIT 

 

Reamintim faptul că începând cu 1 ianuarie 2023 se pot aplica sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legislației RO e-Transport.

 

4. Schimbarea listei contribuabililor mijlocii și stabilirea regulilor de aplicare SAF-T pentru aceștia

Se aprobă o nouă lista a contribuabililor mijlocii, aplicabilă de la 1 ianuarie 2023. 

 

Prin OPANAF 2518/2022 se aduc următoarele clarificări privind contribuabilii mijlocii și dată de referință privind raportarea SAF-T: 

 

• pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la dată de 31 decembrie 2021 și care nu se mai regăsesc în această categorie la dată de 1 ianuarie 2023, depunerea D406 devine opțională de la 1 ianuarie 2023, urmând să devină obligatorie începând cu dată de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025); 

 

• pentru contribuabilii încadrați la dată de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care și-au menținut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu dată de 1 ianuarie 2023 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii, depunerea D406 va deveni obligatorie începând cu 1 ianuarie 2023.

 

5. Impozitarea bacșișului

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1255 din 27 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 

 

Prin actul normativ se aduc clarificări cu privire la definirea bacșișului dar și cu privire la impozitarea acestuia astfel: 

 

• Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 - «Restaurante», 5630 - «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor». 

 

• Bacşişul nu intră în sfera TVA 

 

• Operatorii economici vor fi obligați să înmâneze clientului o notă de plata în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacșișului oferit, (între 0% și 15%, sau în suma brută). 

 

• Bacșișul se trece pe același bon fiscal cu valoarea consumației, dar și pe factură (dacă se emite) 

 

• Distribuirea sumelor către salariați se face după reținerea la sursă a impozitului pe venit (10%), veniturile respective fiind încadrate în categoria veniturilor din alte surse. Totuși, aceste venituri nu intră în calculul contribuțiilor sociale. 

 

• Sumele distribuite către salariat nu reprezintă o cheltuiala, nu pot fi asimilate unui element de natură veniturilor la nivelul operatorului economic și nici nu vor putea fi reîncadrate că și venituri salariale; 

 

• Prin excepție, pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal. 

 

• Sancțiunile pentru nerespectarea legii sunt între 2.000-4.000 lei, cu posibilitatea de plata a jumătate din minim (1.000 lei) în 15 zile.

 

6. Modificarea unor formulare de înregistrare fiscală

În Monitorul Oficial nr. 1278 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul 2578/2022 privind modificarea OPANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, prin care se modifică formularele 010 și 700 pentru a acomoda schimbările aduse de OG 16/2022 în sfera impozitului specific unor activități (impozit eliminat) și al impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

 

7. Prelungirea unor termene

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 (OUG nr. 168/2022) au fost aduse modificări și completări mai multor acte normative. Amintim câteva dintre modificările relevante în domeniul fiscal: 

 

• Se clarifica situația în care ulterior redirecționării sumei neutilizate reprezentând sponsorizări impozitul se diminuează, iar suma redirecționată a fost prea mare, în sensul că diferența redirecționată în plus este datorată de contribuabili la bugetul de stat. 

 

• Se amână până la 31 decembrie 2023 facilitățile fiscale privind educația timpurie, precum și depunerea formularelor 392A, 392B și 393.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro.

Crowe România