ext

Principalele modificări legislative ale lunii Iulie 2023

17.08.2023
ext

1.     Facturarea electronică obligatorie de la 1 ianuarie 2024

 

În data de 27 iulie 2023 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Decizia de punere în aplicare UE 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023.

 

Decizia permite României, începând cu data de 1 ianuarie 2024, să instituie facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României. De asemenea, se prevede că utilizarea facturilor electronice nu va face obiectul acceptării de către destinatar. Măsura este aplicabilă până la 31 decembrie 2026. 

 

În perioada următoare, autoritățile române trebuie să stabilească categoriile de operatori economici care au obligaţia de a emite facturi electronice în relaţia business-to-business (B2B) şi de a le transmite prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi data de la care intervine această obligaţie.

 

2.     Procedura privind regularizarea diferenței de impozit redirecționat în plus pentru sponsorizări

 

În Monitorul Oficial nr. 643 din 13 iulie 2023 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1090/2023 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit care a fost redirecţionată în plus.

 

Reamintim că în situația în care, ulterior depunerii formularului 177 "Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor", impozitul datorat al anului pentru care s-a dispus redirecţionarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecţionat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecţionată, aceştia datorează bugetului de stat diferenţa de impozit care a fost redirecţionată în plus. 

 

Astfel, prin prezentul Ordin se clarifică mecanismul de determinare a diferenței de impozit care a fost redirecționată în plus. În acest sens, se introduc și două noi poziții în Declarația 100, respectiv:

  • poziția 91 Diferenţa de impozit pe profit care a fost redirecţionată în plus; și
  • poziția 92 Diferenţa de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus.

 

3.     Majorarea valorii tichetelor de masă

 

În Monitorul Oficial nr. 691 din 27 iulie 2023 a fost publicată OUG nr. 69/2023 conform căreia s-a majorat valoarea nominală a unui tichet de masă.

 

Începând cu 1 august 2023, valoarea unui tichet de masă poate fi de maxim 35 lei iar, începând cu 1 ianuarie 2024 se va majora la 40 lei și se va menține la acest nivel până în septembrie 2024.

 

4.     Aplicarea cotei reduse de 5% TVA în industria lemnului și în industria energetică

 

În Monitorul Oficial nr. 633 din 11 iulie 2023 a fost publicată Legea nr. 216/2023 care introduce o serie de modificări cu privire la aplicarea cotei reduse de 5% TVA în industria lemnului și în industria energetică. 

 

a)     Industria lemnului

S-a extins aplicarea cotei reduse de 5% TVA și pentru livrarea de rumeguș, deșeuri, resturi de lemn, cât și pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a acestora, care se încadrează la codurile NC prevăzute expres de lege. Cota redusă se va aplica atât la livrarea către persoane fizice, cât și către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare, pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția furnizorului, care să ateste calitatea acestora de utilizatori finali. 

 

b)     Industria energetică

În ceea ce privește cota redusă de 5% TVA pentru livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice destinate locuințelor și clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepția societăților comerciale, se clarifică faptul că aceasta se aplică inclusiv tuturor componentelor necesare achiziționate separat în acest scop. În plus, cota redusă de TVA se aplică similar și în cazul pompelor de căldură.

 

De asemenea, se extinde aplicabilitatea cotei reduse de 5% TVA și pentru livrarea și/sau instalarea de componente pentru repararea și/sau extinderea acestor sisteme, precum și pentru livrarea sistemelor ca parte componentă sau ca extraopțiuni la livrarea de construcții, pentru destinatarii menționați mai sus.

 

Pentru a beneficia de cota redusă de TVA, cumpărătorii au obligația de a semna o declarație standard pe propria răspundere sau, doar în cazul cumpărătorilor persoane fizice, de a semna pentru primirea bunurilor pe factura în care se menționează adresa locuinței de instalare a produselor.

 

5.     Modificări ale Procedurilor de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară, precum și în domeniul construcțiilor 

 

În Monitorul Oficial nr. 607 din 3 iulie 2023 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2044/2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor. 

 

În Monitorul Oficial nr. 611 din 4 iulie 2023 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2043/2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară.

 

Aceste Ordine au în vedere revizuirea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, precum și în domeniul construcțiilor, în scopul corelării acestora cu modificările apărute anterior prin OG nr. 16/2022 aprobată cu modificări și completări prin Legea 370/2022, și cu cele ale OUG nr. 168/2022, respectiv:

  • introducerea condiției ca acordarea facilităților fiscale să se facă numai persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru activitatea desfășurată în România, în baza contractelor individuale de muncă - aplicabilă începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023;
  • modificarea plafonului maxim de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv, cu mențiunea că pentru partea din venitul brut lunar din salarii ce depășește 10.000 lei nu se aplică facilitățile fiscale – aplicabilă începând cu veniturile aferente lunii august 2022;
  • clarificarea reglementărilor privind mecanismul de calcul a cifrei de afaceri.

În plus, în cazul facilităților fiscale acordate pentru domeniul construcțiilor, începând cu veniturile lunii ianuarie 2023, s-a modificat și plafonul minim reprezentând venit brut lunar din salarii de la 3.000 lei lunar la 4.000 lei lunar, inclusiv. 

 

6.     Transpunerea Directivei Mobilitate în legislația națională

 

În Monitorul Oficial nr. 667 din 20 iulie 2023 a fost publicată Legea nr. 222/2023 care transpune în legislația națională prevederile Directivei UE 2019/2121 (Directiva Mobilitate) în ceea ce privește operațiunile transfrontaliere de fuziune, divizare și transformare.

 

Prin intermediul acestei Legi, sunt incluse trei noi capitole în Legea societăților nr. 31/1990, respectiv capitolul IV denumit „Fuziunea transfrontalieră”, capitolul V denumit „Transformarea transfrontalieră” și capitolul VI denumit „Divizarea transfrontalieră”.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România