ext

Principalele modificări legislative ale lunii Ianuarie 2024

14.02.2024
ext

1. Modificări aduse formularului 100 pentru declararea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
2. Publicarea Ordinului pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I și A
3. Actualizarea declarației 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”
4. Acord în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii
5. Convenția dintre România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri
6. Impozitul minim global a fost introdus în legislația națională

1. Modificări aduse formularului 100 pentru declararea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor

Începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2024, se modifică formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", prin introducerea unei noi poziții pentru declararea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reținut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă.

În plus, printre altele, se introduc două noi poziții pentru declararea:

  • impozitului pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine; și
  • impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

Ordinul ANAF nr. 172/2024 prin care s-a modificat formularul 100 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 100 din 02 februarie 2024.

2. Publicarea Ordinului pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I și A

A fost publicat Ordinul pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I și A utilizați pentru determinarea următoarelor impozite (introduse prin Legea 296/2023):

  • impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), datorat de contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro și care în anul de calcul determină un impozit pe profit mai mic decât IMCA. 
  • impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro.

Ordinul MF nr. 10/2024 pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I și A a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 6 din 04 ianuarie 2024.

3. Actualizarea declarației 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

A fost aprobată o nouă versiune a declarației 212, actualizată cu ultimele modificări legislative, ce va fi utilizată de către persoanele fizice pentru definitivarea taxelor pe veniturile realizate în 2023, dar și pentru estimarea taxelor pe veniturile estimate în 2024.

Ordinul ANAF nr. 6/2024 prin care s-a modificat declarația 212 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 14 din 09 ianuarie 2024.

4. Acord în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii

În Monitorul Oficial nr. 7 din 04 ianuarie 2024, a fost publicată Legea nr. 3/2024, prin care se ratifică Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023. 

Acest acord are scopul de a proteja drepturile de pensie ale lucrătorilor români și americani care lucrează pe teritoriul celuilalt stat, cu respectarea egalității de tratament și în spiritul reciprocității.

5. Convenția dintre România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri

În Monitorul Oficial nr. 31 din 15 ianuarie 2024, a fost publicată Legea nr. 16/2024, prin care se ratifică Convenția dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi Protocolul la convenţie, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022.

6. Impozitul minim global a fost introdus în legislația națională

Impozitul minim global a fost introdus în legislația națională prin Legea nr. 431/2023, publicată in Monitorul Oficial nr. 8 din 05 ianuarie 2024.

Legea se aplică entităților cu sediul în România, care sunt membre ale unui grup multinațional sau național cu un venit anual de cel puțin 750.000.000 euro înregistrat în situațiile financiare consolidate ale societății-mamă finale, din cel puțin 2 dintre cele 4 exerciții financiare imediat anterioare exercițiului financiar de referință.

Mai multe detalii cu privire la impozitul minim global le puteți regăsi în Flash alert din 16.01.2024 aici.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România