ext

Impozitul minim global a fost introdus în legislația națională

15.01.2024
ext

Legea se aplică entităților cu sediul în România, care sunt membre ale unui grup multinațional sau național cu un venit anual de cel puțin 750.000.000 euro înregistrat în situațiile financiare consolidate ale societății-mamă finale, din cel puțin 2 dintre cele 4 exerciții financiare imediat anterioare exercițiului financiar de referință. Există și anumite excluderi prevăzute expres.

Se asigură astfel o formă minimă de impozitare prin unul dintre următoarele impozite:

  • Impozit suplimentar în baza regulii de includere a veniturilor (IIR): Societatea-mamă este obligată să calculeze și să plătească partea sa alocabilă din impozitul suplimentar pentru entitățile din grup impozitate la un nivel redus.
  • Impozit suplimentar în baza regulii profiturilor subimpozitate (UTPR): Entitatea din grup datorează un impozit înregistrat ca o cheltuială suplimentară, egală cu partea sa din impozitul suplimentar neperceput în temeiul IIR la nivelul societății-mamă pentru entitățile grupului impozitate la un nivel redus.
  • Impozit suplimentar național: România a optat pentru ca entitățile locale impozitate la un nivel redus să datoreze impozitul suplimentar la nivel național.

Cota minimă de impozitare, stabilită la 15%, este analizată în raport cu cota efectivă de impozitare, calculată conform prevederilor acestei Legi, și nu cele ale Codului Fiscal.

De avut în vedere că Legea se aplică începând cu exercițiile financiare care încep de la data de 31 decembrie 2023, cu anumite excepții. În acest sens, pentru anul 2024, termenul de depunere a declarației sau a notificării (în cazul în care declarația nu e depusă de entitatea locală), și de plată a impozitului suplimentar este de 18 luni de la ultima zi a exercițiului financiar de raportare, respectiv pe 30 iunie 2026. Ulterior, pentru exercițiile financiare următoare, termenul este de 15 luni de la ultima zi a exercițiului financiar de raportare.

Impozitul minim global reprezintă una dintre inițiativele OCDE în combaterea erodării bazei impozabile și transferului profiturilor (BEPS), și astfel, Legea nr. 431 / 2023 este o transpunere a Directivei (UE) 2022/2.523 a Consiliului din 14 decembrie 2022, care vizează asigurarea unui nivel minim global de impozitare pentru grupurile de întreprinderi multinaționale și grupurile naționale de mari dimensiuni în Uniunea Europeană.

Legea nr. 431 / 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 05 ianuarie 2024 și a intrat în vigoare de la data de 8 ianuarie 2024.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România