Crowe Romania

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut

Referințe: HOTĂRÂRE nr. 1071 din 4 octombrie 2021

15.10.2021
Crowe Romania
România
În data de 4 octombrie 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 1071 care stabileşte nivelul salariului brut pe economie, aplicabil începând cu 01 ianuarie 2022.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (...), se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.” 

Menţionăm că în prezent, pentru funcţiile care necesită studii superioare salariul minim brut are un nivel diferenţiat, respectiv de 2350 lei. Deoarece valoarea aplicabilă de la 1 ianuarie, de 2550 lei este superioară acestui nivel, noul salariul va fi aplicabil inclusiv funcţiilor cu studii superioare. 

De asemenea, se menţine excepţia pentru domeniul construcţiilor, aşa cum este prevăzut în OUG 43/2019, astfel că în acest sector de activitate, valoarea salariului de bază minim brut rămâne la nivelul de 3000 lei.