Actualizare Coronavirus nr. 19/2020 – Măsuri de sprijin pentru salariați și angajatori

Actualizare Coronavirus nr. 19/2020 – Măsuri de sprijin pentru salariați și angajatori

Referinte: OUG nr. 132/2020

13.08.2020
Actualizare Coronavirus nr. 19/2020 – Măsuri de sprijin pentru salariați și angajatori
Romania

În Monitorul Oficial nr. 720 din 10 August 2020 a fost publicată OUG nr. 132/2020 care conține măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea noului coronavirus, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

 

 

1. Reducerea unilaterală a timpului de muncă a salariaţilor

 

Articolul 1 al actului normativ indicat în titlu prevede condiţiile în care angajatorul poate proceda la reducerea timpului de muncă al angajaţilor săi cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă şi solicitarea de plată din bugetul asigurărilor de şomaj:

 

  • reducerea temporară a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu;
  • reducerea activităţii presupune o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior; măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
  • angajatorul a procedat la informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

 

Îndeplinite fiind aceste condiţii de mai sus, angajatorul poate decide, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, dar cu obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună, reducerea timpului de muncă al unora sau al tuturor angajaţilor săi.

 

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. Această indemnizaţie se va adăuga, în mod firesc, drepturilor salariale cuvenite pentru timpul efectiv lucrat şi reprezintă venit de natură salarială, fiind supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii.

 

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii, în vederea protecţiei salariaţilor afectaţi, angajatorului îi sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Interdicţia se raportează şi la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăţilor nr. 31/1990.

 

Indemnizaţia aferentă orelor nelucrate este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea. Ca la majoritatea actelor normative autohtone, procedura de decontare a sumelor, precum şi perioada de aplicare a reducerii timpului de muncă se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.

 

 

2. Susţinerea activităţii în regim de telemuncă

 

În scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă, se acordă angajatorilor pentru fiecare salariat care a lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei.

 

Această sumă se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Modalitatea de acordare şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate se vor stabili prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale care se va publica în Monitorul Oficial al României, în termen de 10 zile de la publicarea Ordonanţei de Urgenţă 132, adică 10 august.

 

În termen de 30 de zile de la acordarea sumei de 2500 Lei pentru fiecare salariat, angajatorul are obligaţia de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achiziţia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale.

 

 

3. Decontarea unei părţi a salariului angajaţilor pe perioadă determinată

 

Până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi aferent perioadei lucrate.

 

Angajatorul are obligaţia de a plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative şi de plată a veniturilor din salarii şi asimilate acestora, urmând ca suma reprezentând procentul de 41,5% să fie decontată în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de plată de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în baza unei proceduri ce se va aproba ulterior.

 

 

4. Măsuri de susţinere a zilierilor

 

În ceea ce priveşte persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi care îşi desfăşoară activitatea într-unul dintre domeniile prevăzute în art. 13 din Legea nr. 52/2011, afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor noului coronavirus, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, acestora li se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă.

 

Această sumă se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plăţii contravalorii muncii zilnice, şi, ulterior, se decontează integral, la cererea acestuia de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Decontarea se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se va aproba tot prin hotărâre a Guvernului.

 

 

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nicio responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

 

Boscolo & Partners