Actualizare Coronavirus nr. 9/2020 - Acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţiile financiare

Actualizare Coronavirus nr. 9/2020 - Acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţiile financiare

Referinţe: OUG 37/2020

01.04.2020
Actualizare Coronavirus nr. 9/2020 - Acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţiile financiare
Romania

În Monitorul Oficial nr. 261 din 30 martie 2020 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

 

Beneficiarii prezentei ordonanțe de urgență sunt: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit OUG nr. 44/2008, persoanele care exercită profesii liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei precum şi persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing.

Facilitatea acordată debitorilor: plata ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane până la data intrării în vigoare a OUG se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

 

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de suspendarea ratelor:

- creditele pentru care se acordă nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării obligației de plată;

- se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare ce ar urma sa fie emise ulterior;

- contractul pentru obținerea unui credit nu a ajuns la maturitate și creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a OUG.

 

Companiile trebuie să îndeplinească suplimentar şi următoarele condiții cumulative:

- întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (prin procedura prevăzută de Ordinul 791/2020);

- nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

Procedura pentru a beneficia de suspendarea plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor

În cazul în care intenționează să beneficieze de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trebuie să trimită creditorilor (instituțiilor de credit și instituțiilor financiare non-bancare) o solicitare prin care își manifestă această intenție, în format letric sau prin poștă electronică la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță pe care creditorul îl oferă, nu mai târziu de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020.

Dacă debitorul nu poate transmite cererea în format letric sau prin poștă electronică, acesta are posibilitatea de a formula cererea pe cale orală, la un număr de telefon pe care creditorul îl va anunța pe pagina sa de internet. Creditorul are obligația de a înregistra convorbirea.

Prin intermediul solicitării adresate creditorului, debitorul are posibilitatea să opteze pentru ce perioadă să se suspende obligația de plată a ratelor scadente împrumuturilor. Aceasta poate fi între o lună și nouă luni, însă nu poate fi depășită data de 31 decembrie 2020.

Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în condițiile prevăzute în normele de aplicare a acestei ordonanțe de urgență.

Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de aceștia.

Modificarea contractelor de credit potrivit OUG se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate.

 

Dispoziții cu privire la dobândă

Dobânda pe care debitorii o datorează corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Există o excepție în cazul creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare calculându-se în conformitate cu prevederile contractului de credit, fiind o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. Pentru această creanță, dobânda este 0%, plata de către debitor a acestei creanțe realizându-se eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Așadar, pentru creditele ipotecare nu se va mai plăti dobândă la dobândă de către persoanele fizice.

 

Prevederi speciale

Ministerul Finanțelor Publice garantează în procent de 100% plata dobânzilor acumulate în perioada suspendării plății ratelor doar pentru persoane fizice cu credite ipotecare.

Ministerul Finanțelor Publice este așteptat să emită norme de aplicare în termen de 15 zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial.

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

Boscolo & Partners