Actualizare Coronavirus nr. 5/2020 – Opțiuni de gestionare a personalului în cazul reducerii activităţii

Actualizare Coronavirus nr. 5/2020 – Opțiuni de gestionare a personalului în cazul reducerii activităţii

Referinţe: Lege 53/2003, Lege 19/2020, OUG 30/2020

25.03.2020
Actualizare Coronavirus nr. 5/2020 – Opțiuni de gestionare a personalului în cazul reducerii activităţii
Romania
 

Vă prezentăm lista opțiunilor legale care permit gestionarea raporturilor de muncă în cazul  reducerii activităţii din cauza unor situaţii extraordinare, respectiv a stării curente de urgenţă.

 

Efectuarea zilelor de concediu de odihnă acumulate

Angajații pot opta pentru efectuarea zilelor de concediu de odihnă cuvenite şi încă neefectuate.

 

Zile libere plătite

Art. 122 din Codul muncii prevede ca, în perioadele de reducere a activității, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. La acordarea zilelor libere trebuie avut în vedere şi faptul că munca suplimentară poate fi efectuată numai cu acordul salariatului.

 

Zile libere neplătite – art. 54 Codul muncii

Angajatul trebuie să formuleze o cerere pentru a solicita acordarea de zile libere neplătite, iar angajatorul va accepta cererea.

 

Acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ – Legea nr. 19/2020

Zilele libere la care dă dreptul acest act normativ se vor acorda numai unuia dintre părinţi sau a unicului părinte în cazul familiilor monoparentale, în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii cumulative: închiderea temporară a unităţilor de învăţământ unde copiii sunt înscrişi (situaţia actuală din România), copiii să aibă până la 12 ani sau până la 18 ani în cazul copiilor cu dezabilități, precum şi ca locul de muncă al niciunuia dintre părinţi să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.429 lei pe lună pentru 2020).

 

Şomajul tehnic conform art. 53 din Codul muncii

După consultarea cu reprezentanții salariaților, angajatorul suspendă contractele individuale de munca, situație în care este obligat să le plătească salariaților o indemnizație de 75% din salariul de bază.

Pentru indemnizația plătită pe perioada în care salariații au contractele individuale de muncă suspendate pentru șomaj tehnic se calculează, rețin si virează toate impozitele şi contribuțiile sociale aferente veniturilor salariale.

 

Şomajul tehnic suportat de către stat

Pentru a sprijini angajatorii să depăşească această situație de urgenţă datorată pandemiei, prin noua OUG 30/2020 se introduce, pentru anumiţi subiecţi, dreptul ca indemnizaţia datorată în perioada de suspendare a contractului de muncă să fie suportată de către stat. Mai precis, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (5.429 lei).

De această indemnizaţie prevăzută de OUG 30/2020 beneficiază două categorii de angajatori:

Cea dintâi categorie este precizată în mod clar, respectiv acele societăţi care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente. Sunt, în principal toţi acei comercianţi care sunt constrânşi să închidă activitatea. Aceste subiecte vor trebui să ceară certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, element sine qua non pentru a putea obţine drepturile prevăzute de acest act normativ. Normele de aplicare pentru acest certificat nu sunt încă publicate.

A doua categorie este a acelor societăți indicate în mod aproximativ, drept pentru care există multă incertitudine şi dubii interpretative. Din lectura acestor norme rezultă că beneficiază de acest drept societăţile care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei coronavirus şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Această categorie de angajatori poate beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Mai multe informaţii găsiţi în Actualizarea Crowe nr. 4/2020.

 

Concedierea individuală – art. 65 Codul muncii

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Blocajul economic, lipsa comenzilor etc constituie motive de încetare a CIM.

În funcție de numărul celor concediaţi se poate ajunge la concediere colectivă, a se vedea secțiunea următoare.

În cazul în care există mai mulți salariaţi cu aceeași ocupație, pentru selectarea celor care vor fi concediaţi trebuie avute în vedere criterii de selecție.

 

Concedierea colectivă – art. 68 Codul muncii

Procedura durează minim 50 de zile calendaristice (de la primul act şi până ce concedierile individuale devin efective), fiind obligatorie consultarea cu sindicatul/reprezentanţii salariaților şi notificarea ITM şi AJOFM.

Există concediere colectivă dacă sunt concediaţi:

1. cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;

2. cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;

3. cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

 

Suspendarea contractului individual de muncă pentru caz de forţă majoră – art. 50 alin. (1) lit. f) din Codul muncii

Această suspendare intervine de drept şi îşi produce efectele de la notificarea cazului de forţă majoră de către angajator fiecărui angajat.

De la data notificării angajatorul nu mai este obligat să plătească angajatului vreun drept salarial sau altă indemnizaţie.

 

Întrucât nu există jurisprudenţă în acest sens, este dificil de estimat şansele de reuşită în cazul în care unii salariaţi vor contesta decizia de suspendare a contractului individual de muncă pe caz de forţă majoră în instanţă.

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners