Actualizare Coronavirus nr. 4/2020 - Suspendarea contractului de muncă şi decontarea din surse bugetare a indemnizaţiilor

Actualizare Coronavirus nr. 4/2020 - Suspendarea contractului de muncă şi decontarea din surse bugetare a indemnizaţiilor

Referinţe: OUG 30/2020, Decretul 195/2020, L.53/2003, L.227/2015

23.03.2020
Actualizare Coronavirus nr. 4/2020 - Suspendarea contractului de muncă şi decontarea din surse bugetare a indemnizaţiilor
Romania

In Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2020, care conţine măsuri de protecţie socială menite a atenua repercusiunile negative ale pandemiei asupra economiei şi asupra angajaţilor din sectoarele afectate de aceasta. Vă prezentăm mai jos principalele prevederi ale acestei ordonanţe, explicitând conţinutul său care, în linii mari, fusese anunţat de către autorităţi prin comunicate de presă, unele drafturi ale actului normativ circulând pe social media.

 

Indemnizatia in perioada suspendarii contractului individual de munca: notiuni generale

Codul muncii – art. 52 alin. (1) lit. c) permite angajatorului ca, în situaţia întreruperii sau reducerii temporare a activităţii determinată de cauze economice, tehnologice, structurale sau similare, să dispună suspendarea unilaterală a contractelor individuale de muncă ale salariaţilor. Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Deci, un cost în sarcina angajatorului.

Pentru a sprijini angajatorii să depăşească această perioadă dificilă datorată COVID19, Ordonanţa prevede ca, pe întreaga perioadă a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 (momentan, pentru 30 de zile începând cu 16 martie, probabil urmând a fi prelungită), pentru anumite societăți, indemnizaţia datorată în perioada de suspendare sau întrerupere a raportului de muncă va fi în sarcina statului. Mai precis, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (5.429 Lei).

Adică: indemnizaţia este în sarcina statului până la un maxim de 4.071 lei brut.

Indemnizaţia prevăzută este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal.

Normativa, clară până aici, pare a lăsa obligaţia de a efectua reţinerile şi plăţile de impozite şi contribuţii în sarcina angajatorului, însă după ce acesta va primi sumele din partea agenţiei de șomaj. Rămân probleme de interpretare asupra modalităţilor de acordare ale indemnizaţiei, după cum vom arăta mai jos.

Pentru această indemnizaţie nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor Codului fiscal.

Beneficiarii indemnizatiei

De această indemnizaţie prevăzută de OUG 30/2020 beneficiază două categorii de angajatori:

Cea dintâi categorie este circumscrisă în mod clar, adică acele societăţi care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente. Sunt, în principal toţi acei comercianţi care sunt constrânşi să închidă activitatea. Aceste societăţi vor trebui să ceară certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, element sine qua non pentru a putea obţine drepturile prevăzute de acest act normativ. Normele de aplicare pentru acest certificat prevăzut de art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 nu sunt încă publicate.

A doua categorie este a acelora indicaţi în mod aproximativ, drept pentru care există multă incertitudine şi dubii interpretative. Din lectura acestor norme rezultă că beneficiază de acest drept societăţile care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Această categorie de angajatori pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Din păcate, acest mod aproximativ de scriere a normei nu lasă a se înţelege anumite aspecte esenţiale substanţiale care sunt necesare pentru a accesa aceste sume. Reducerea datorată efectelor coronavirusului este indicată prin reducerea încasărilor cu cel puţin 25% în luna pentru care este solicitată, raportate la media încasările din perioada ianuarie – februarie 2020.

Un alt element lăsat interpretării este incapacitatea de a face faţă plăţii tuturor salariilor. Dificil de înţeles dacă trebuie considerată o condiţie statică sau dinamică în salvarea întreprinderii.

Se aşteaptă clarificări mai ales în lumina faptului că această a doua categorie de potenţiali beneficiari ai măsurii va trebui să furnizeze o declaraţie pe propria răspundere, cu toate consecinţele care decurg de aici pentru cei care o vor semna.

Dispozitii procedurale

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, ambele categorii de angajatori depun cererea, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social. Cererea trebuie întocmită conform modelelor prevăzute în anexele la ordonanţă şi semnată de reprezentantul legal al societăţii, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie.

Cererea de plată şi documentele în susţinerea sa se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Plata indemnizaţiilor de către buget se va face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Inclusiv în această situaţie normativa este lipsită de claritate în determinarea în timp a acţiunile de urmat între momentul acordării indemnizaţiei, efectuarea cererii şi obligaţiile declarative/de plată a contribuţiilor şi impozitelor.

PROBLEME DE INTERPRETARE

Din lectura ordonanţei, rezultă anumite dubii de interpetare cum ar fi: angajaţii care au salarii mai mari decât media naţională: 75% din diferenţa dintre salariul mediu şi salariul efectiv al angajatului va trebui oricum plătit? A doua categorie de societăţi prevăzute de ordonanţă este descrisă în mod ambiguu când se plafonează ajutorul statal la nu mai mult de 75% din forţa de muncă sau valoarea salariilor? Nu e clară modalitatea de a determina condiţia financiară a incapacităţii de a plăti toţi angajaţii. Nu e clar dacă angajatorul trebuie să plătească în avans angajaţilor indemnizaţia sau, din contră, aceasta va fi plătită doar în momentul efectivei încasări de la AJOFM.

Exemplu

Societatea procedează la suspendarea contractelor de muncă începând cu data de 01/04. Până la 31/5: prezintă cerere de rambursare către AJOFM (conform modelelor care trebuie aprobate). Până la 30/6: AJOFM rambursează societăţii o sumă egală cu 75% din salariul efectiv, dar nu mai mult decât salariul mediu brut naţional. Până la 25/7: societatea varsă contribuţiile şi impozitele sumelor încasate de la stat.

 

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners