Actualizare Coronavirus nr. 14/2020 – Instituire stare de alertă în Romania

Actualizare Coronavirus nr. 14/2020 – Instituire stare de alertă în Romania

Referinţe: HG 394/2020

25.05.2020
Actualizare Coronavirus nr. 14/2020 – Instituire stare de alertă în Romania
Romania

În Monitorul Oficial nr. 410/18.05.2020 a fost publicată Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Guvernul României aprobă instituirea “stării de alertă” în România pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18 mai 2020.

 

 

Pe timpul stării de alertă se aplică următoarele măsuri de prevenire și control al infecțiilor:

 

Toți operatorii economici, profesioniștii si instituțiile/autoritățile publice au obligația organizării activității, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât si pentru vizitatori, conform normelor adoptate.

 

Se interzice intrarea pe teritoriul României, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția membrilor de familie ai cetățenilor români, membrilor de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidenta în România, persoanelor care poseda o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E., persoanelor care se deplasează în interes profesional, (cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare), dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, pasageri care călătoresc din motive imperative.

 

Se prelungește suspendarea zborurilor efectuate spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiana, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii si Turcia, si din aceste tari către România pentru toate aeroporturile din România.

 

Se prelungește suspendarea transportului rutier internațional de persoane prin servicii regulate speciale si ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiana, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos si Turcia si din aceste tari către Romania, cu excepția persoanelor care se deplasează în baza unui Contract de muncă în țara de destinație sau se întorc în România la încetarea respectivului Contract de muncă.

 

Se menține pe durata stării de alertă măsura carantinării/izolării la locuință împreuna cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună/carantinarea instituționalizata, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, pentru o durată de 14 zile, cu excepția conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, conducătorilor autovehiculelor de transport persoane cu mai mult de 9 locuri (care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență) si a altor categorii, de persoane, enumerate expres, care au călătorit în interes profesional, cu condiția să nu prezinte simptome asociate COVID-19.

 

 

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătura cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro

 

                                                                                                                                                                                                   Boscolo & Partners